VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019
 
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2019
 
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška žiadanej
dotácie
Výška poskytnutej dotácie
1/2019
Združenie STORM Bezpečná alternatíva
4.9.2019
28 415,00 €
20 000,00 €
2/2019
oneT Dokumentárno-vzdelávací film - Závislosť sa ťa dotýka
19.8.2019
29 179,00 €
20 000,00 €
3/2019
Všetko pre zdravie, o.z. Nové psychotropné látky, staronové problémy: dokumentárny film
19.8.2019
28 453,00 €
20 000,00 €
4/2019
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia Fit centrum mládeže
19.8.2019
18 252,00 €
10 000,00 €
5/2019
Filia nezisková organizácia Rovesnícky pragram prevencie užívania drog
19.8.2019
13 000,00 €
13 000,00 €
7/2019
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Udržanie hygienického štandardu
19.8.2019
14 056,00 €
14 056,00 €
8/2019
Slovenský zväz ľadového hokeja Výchova talentovaných brankárov
18.9.2019
64 250,00 €
50 000,00 €
11/2019
Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet 8. ročník
19.8.2019
18 277,00 €
10 000,00 €
13/2019
FUTURE FOR SLOVAKIA Bezpečné mesto - workshop pre Mestskú políciu
19.8.2019
26 000,00 €
23 980,00 €
14/2019
Asociácia na ochranu práv pacientov SR Lieky s rozumom III
19.8.2019
24 942,00 €
15 000,00 €
15/2019
Wings for Human HEALED BY NATURE
9.9.2019
42 750,00 €
22 000,00 €
18/2019
Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík HEJTUJEMDROGY.SK
19.8.2019
60 500,00 €
10 000,00 €
19/2019
Blackout Kam vedú drogy
19.8.2019
71 508,00 €
20 000,00 €
20/2019
STOP DROGY, o.z. Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (VII. séria)
19.8.2019
71 028,00 €
30 000,00 €
21/2019
MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. DROGY A PREVENCIA 2019
19.8.2019
65 170,00 €
30 000,00 €
22/2019
CREATIVE PARK, o.z. Kým nie je príliš neskoro
19.8.2019
39 820,00 €
20 000,00 €
23/2019
UNITY MEDIA s.r.o. Celoslovenská detská talentová súťaž: Trieda hľadá hviezdu
12.9.2019
64 210,00 €
30 000,00 €
25/2019
Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň Protidrogový program pre pacientov hospitalizovaných v DPL n.o. Hráň
19.8.2019
60 000,00 €
60 000,00 €
28/2019
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Informáciou k záchrane života
19.8.2019
9 487,00 €
9 487,00 €
30/2019
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Rekonštrukcia sociálnych zariadení
19.8.2019
49 610,00 €
49 610,00 €
32/2019
Občianske združenie Prima Prima Street
19.8.2019
22 451,00 €
20 000,00 €
34/2019
KASPIAN Detstvo v Petržalke bez drog
19.8.2019
12 146,00 €
5 999,97 €
38/2019
ODYSEUS Program Chráň sa sám – Podpora harm reduction programu
4.9.2019
30 120,00 €
20 000,00 €
40/2019
Občianske združenie Bezpečne a Zdravo Zdravý život bez drog
19.8.2019
10 250,00 €
5 000,00 €
41/2019
Metamorfozis Drogy cesta do tmy 5
19.8.2019
41 085,00 €
20 000,00 €
43/2019
Linka detskej istoty, n.o. Linka pomoci pre deti a mládež
9.9.2019
23 472,00 €
5 000,00 €
46/2019
MAFRA Slovakia, a.s. Nie, nemám záujem
18.9.2019
31 160,00 €
14 784,50 €
48/2019
MČ Bratislava - Staré Mesto Zostať pri snoch - držať sa ďalej od kokaínu a kraku
19.8.2019
28 240,00 €
13 660,00 €
49/2019
Mesto Trstená Drogy nechaj za dverami!
19.8.2019
21 651,00 €
9 261,00 €
50/2019
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Ďalšie kroky k abstinencii
19.8.2019
32 000,00 €
25 700,00 €
54/2019
Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!
19.8.2019
8 510,00 €
5 000,00 €
55/2019
Resocia, n.o. Skvalitnenie priestorov pre realizáciu aktivít zameraných na odborne garantovanú resocializáciu
19.8.2019
11 245,00 €
11 245,00 €
Schválené dotácie - CELKOM
1 071 237,00 €
632 783,47 €
 
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2019
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej
dotácie
Dôvod neschválenia žiadosti
29/2019
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky AŽ DO DNA?...
17.7.2019
11 358,00 €
Vyradené pre nesplnenie podmienok verejnej výzvy. Žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 11 tejto výzvy.
51/2019
Slovenská psychedelická spoločnosť  
17.7.2019
0,00 €
Vyradené pre nesplnenie podmienok verejnej výzvy. Žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 11 tejto výzvy.
Vyradené žiadosti - CELKOM
11 358,00 €
 
6/2019
MOJSEJ - clinic Droga nie je tvoja cesta
17.7.2019
39 510,00 €
pod 50 bodov (40)
9/2019
Bratislavská šachová akadémia Dajme ŠACH - MAT drogám
17.7.2019
17 186,00 €
pod 50 bodov (46)
10/2019
ŠK UNI Košice, o.z. Edukácia detí a mládeže a ich zapojenie do športovej činnosti ako prevencia drogových závislostí
17.7.2019
30 560,00 €
pod 50 bodov (45)
12/2019
ATARAX, spoločnosť s ručením obmedzeným QUO VADIS
17.7.2019
54 953,00 €
pod 50 bodov (43)
16/2019
PIGEONS Nedroguj! Športuj!
17.7.2019
69 350,00 €
pod 50 bodov (33)
17/2019
Občianske združenie STOPA Slovensko Prevencia 2019
17.7.2019
16 368,00 €
pod 50 bodov (31)
24/2019
VEEVENT s.r.o. Lekári proti drogám
17.7.2019
32 720,00 €
pod 50 bodov (49)
26/2019
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Posilnenie odbornej prípravy pracovníkov v kľúčových oblastiach drogovej problematiky
17.7.2019
65 574,00 €
pod 50 bodov (45)
27/2019
Tlačová agentúra Slovenskej republiky Nebuď otrok drog
17.7.2019
57 000,00 €
pod 50 bodov (48)
31/2019
OZ Športom proti drogám Kokaín - Mýty a realita
17.7.2019
37 570,00 €
pod 50 bodov (49)
33/2019
Kultúrno - výchovné občianske združnie Láčho drom Drogová prevencia I. - Nebezpečná herba
17.7.2019
25 600,00 €
pod 50 bodov (36)
35/2019
Spoločný záujem, o.z. Drogy dvoch svetov
17.7.2019
49 900,00 €
pod 50 bodov (38)
36/2019
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom Milujem športovanie pre naše zdravie
17.7.2019
18 727,00 €
pod 50 bodov (46)
37/2019
Ipčko #dejesato
17.7.2019
57 720,00 €
pod 50 bodov (43)
39/2019
Športový klub polície Bratislava Športom za duševné zdravie detí
17.7.2019
62 770,00 €
pod 50 bodov (16)
42/2019
Pro Dynamik Povedz nie!... Nezničme si život s drogou
17.7.2019
65 000,00 €
pod 50 bodov (42)
44/2019
Nádej - Reménység, n.o. Spolu je východisko zo závislosti
17.7.2019
69 004,00 €
pod 50 bodov (49)
45/2019
JM ProdCorp, s.r.o. Moje temné rána
17.7.2019
48 050,00 €
pod 50 bodov (46)
47/2019
Obec Pata Športom proti drogám
17.7.2019
16 340,00 €
pod 50 bodov (47)
52/2019
EQULIBRIUM EU NieDrogam.sk
17.7.2019
37 039,00 €
pod 50 bodov (40)
53/2019
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Nenechajte sa strhnúť
17.7.2019
23 295,00 €
pod 50 bodov (41)
56/2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov
17.7.2019
8 526,00 €
pod 50 bodov (14)
Neschválené dotácie - CELKOM
902 762,00 €
 
Celkovo- SPOLU
1 985 357,00 €