FN Košice 01-FN-Kosice.rtf
FN Nitra 02-FN-Nitra.rtf
FN Prešov 03-FN-Presov.rtf
IMUNO Košice 04-IMUNO-Kosice.rtf
Liečebňa pre dlhodobo chorých 05-Liecebna-pre-dlhodobo-chorych.rtf
Psychiatria Plešivec06-Psychiatria-Plesivec.rtf
Psychiatrická Sučany 07-Psychiatricka-Sucany.rtf
Rehabilitačné centrum Kováčová08-Rehabilitacne-centrum-Kovacova.rtf
DFN Košice 09-DFN-Kosice.rtf
Fakultná nemocnica Trnava 10-Fakultna-nemocnica-Trnava.rtf
Národný ústav Vyšné Hágy11-Narodny-ustav-Vysne-Hagy.rtf
NÚRCH Piešťany 12-NURCH-Piestany.rtf
DFNsP Bratislava13-DFNsP-Bratislava.rtf
FNsP Žilina 14-FNsP-Zilina.rtf
NOÚ Bratislava 15-NOU-Bratislava.rtf
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica16-Psychiatricka-nemocnica-prof-Matulaya-Kremnica.rtf
Detská ozdravovňa Kremnické Bane17-Detska-ozdravovna-Kremnicke-Bane.rtf
Detská ozdravovňa Železnô 18-Detska-ozdravovna-Zelezno.rtf
Psychiatrická nemocnica Pezinok19-Psychiatricka-nemocnica-Pezinok.rtf
Psychiatrická nemocnica Hronovce20-Psychiatricka-nemocnica-Hronovce.rtf
DFNsP Banská Bystrica21-DFNsP-Banska-Bystrica.rtf
Psychiatria Veľké Zálužie 22-Psychiatria-Velke-Zaluzie.rtf
FN Trenčín 23-FN-Trencin.rtf
FNsP Nové Zámky 24-FNsP-Nove-Zamky.rtf