Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie Štátny radca (Ref. č.: V/17/2011)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie Hlavný radca (Ref. č.: V/18/2011)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie Generálny štátny radca (Ref. č.: V/19/2011)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie Generálny štátny radca (Ref. č.: V/20/2011)