Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na prevádzkovanie 76 pohotovostných ambulancií pre dospelých a 40 ambulancií pohotovosti pre deti a dorast. Výberové konanie bude trvať od 26. marca 2024 a záujemcovia o ich prevádzkovanie môžu podávať žiadosti do 27. mája 2024. 

Ministerstvo zdravotníctva zriadi výberové komisie, ktoré vyhodnotia žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie pohotovostných ambulancií. Hlavnými kritériami sú personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, finančné zabezpečenie prevádzkovania ambulancie a projekt prevádzkovania. Ak vo výberovom konaní nebude úspešný žiadny uchádzač, MZ SR vyhlási druhé výberové konanie do 6 mesiacov od prvého. 

Výberové konanie bolo zároveň zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch. ​