DOKUMENTY
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky
„Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre Ministerstvo a rezort zdravotníctva SR“
Príloha č.1
Okruh otázok k PTK