DOKUMENTY
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky
„Zvýšenie dostupnosti katétrových ablácií pre liečbu atriálnych fibrilácií“
Zoznam položiek - Zvýšenie dostupnosti kat. ablácií
Okruh otázok k PTK