Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 sú alokované pre rok 2017 vo výške 537 764,00 Eur a budú prerozdelené žiadateľom o dotáciu, podľa platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

názov formát
doc rtf pdf
Verejná výzva 2017 (súhrný dokument na stiahnutie) vv2017.zip vv2017-suhrn.doc vv2017-suhrn.rtf vv2017-suhrn.pdf
Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017 vv2017.doc vv2017.rtf vv2017.pdf
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-1.doc priloha-c-1.rtf priloha-c-1.pdf
Príloha č. 1A - Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-1a.doc priloha-c-1a.rtf priloha-c-1a.pdf
Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-1b.doc priloha-c-1b.rtf priloha-c-1b.pdf
Príloha č. 1C - Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona priloha-c-1c.doc priloha-c-1c.rtf priloha-c-1c.pdf
Príloha č. 2 - Vzor Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ priloha-c-2.doc priloha-c-2.rtf priloha-c-2.pdf
Príloha č. 3 - Vzor Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ priloha-c-3.doc priloha-c-3.rtf priloha-c-3.pdf
Príloha č. 4 - Vzor Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je právnická osoba priloha-c-4.doc priloha-c-4.rtf priloha-c-4.pdf
Príloha č. 5 - Štruktúrovaný rozpočet k projektu priloha-c-5.xls   priloha-c-5.pdf
Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie priloha-c-6.doc priloha-c-6.rtf priloha-c-6.pdf
Príloha č. 7 - Často kladené otázky priloha-c-7.doc priloha-c-7.rtf priloha-c-7.pdf