Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Záhoria bolo komunikované so všetkými zainteresovanými stranami, a to Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitnou nemocnicou v Bratislave, Nemocnicou Malacky, Nemocnicou Bory, Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR a Záchrannou zdravotnou službou v Bratislave. Univerzitná nemocnica v Bratislave podporila plánované fázovité spúšťanie prevádzky Nemocnice Bory a naďalej bude poskytovať starostlivosť o kriticky chorých zo Záhoria. Nemocnica Malacky počas nastávajúceho predĺženého víkendu zabezpečí prevádzku ambulancií ústavnej pohotovostnej služby. Tiež je pre obyvateľov Záhoria zabezpečená od 1. septembra 2023 stanica Záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Malackách a pokračuje činnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Urgentný príjem nemocnice Bory bude od 1. septembra od 7:00 hod. prijímať pacientov, ktorých privezie záchranná zdravotná služba zo spádovej oblasti Malacky, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves.  Vzhľadom na to, že urgent v Nemocnici Bory bude do plnej prevádzky nabiehať postupne, ostáva pre pacientov do pondelka, 4. septembra 2023 k dispozícii ústavná pohotovostná služba v Nemocnici Malacky. 

Úzko spolupracovať s Nemocnicou Bory bude v čase od 1. septembra 2023 do 4. septembra 2023 aj Univerzitná nemocnica Bratislava so svojím urgentom – na základe analýzy zdravotného stavu s presne poverenými lekármi bude z uvedenej spádovej oblasti prijímať pacientov v kritickom stave. 

Na situáciu najmä počas predĺženého víkendu je pripravená aj záchranná zdravotná služba –región budú pokrývať aj posádky RLP Malacky, Moravský sv. Ján, Stupava, Sološnica, ako aj posádky z Dúbravky, Kramárov a Karlovej Vsi I a II.,  k dispozícii budú okrem pozemných posádok ZZS aj leteckí záchranári. 

Všetky dotknuté zložky záchranného systému sú skoordinované a garantujú maximálnu pripravenosť na aktuálnu situáciu po ukončení činnosti urgentu v Nemocnici Malacky s cieľom zabezpečiť kvalitnú a rýchlu pomoc v prípade potreby všetkým pacientom žijúcim na Záhorí. 

Ministerstvo zdravotníctva SR vyjadruje svoje poďakovanie všetkým aktérom a zložkám, predovšetkým UNB a záchrannej zdravotnej službe, ktoré budú v tomto síce krátkom, ale o to dôležitejšom období, plne a profesionálne zabezpečovať pomoc pri záchrane zdravia a životov občanov dotknutého územia.