Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky si dovoľuje informovať o zmene tlačiva - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu, ktoré bolo aktualizované Národným centrom zdravotníckych informácií. Oznámenie sa týka spoločností (tlačiarní), ktoré majú licenciu na tlač zdravotníckych tlačív.
Aktualizovaný formát (http://www.nczisk.sk/Documents/statisticke_zistovania/2019/hlasenia_zs/Z7-12.pdf) bude platný od 1.1.2019. Jedná sa o 3 stránkové tlačivo A/4 – 3-listová súprava (samopriepis):
- 1. list s priepisom
- 2. list vo vyznačených kolónkach bez priepisu
- 3. list s priepisom