Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie vyrozumenia v rezorte zdravotníctva o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky smernica-ohrozenie.pdf