Predmetom smernice je určenie postupu, priebehu a základných pravidiel pri realizácii výberu na obsadenie funkcie členov štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý je zastúpený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, a ktorá vznikne transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie.

NA STIAHNUTIE:

Smernica o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu zakladajúcej akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zastúpeného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

cast_D_MPK_L_OMD_3.rtf