Je už tradíciou, že predstavitelia LOZ prichádzajú s témami, pri ktorých ministerstvo zdravotníctva finalizuje návrhy opatrení. Inak tomu nie je ani v prípade koncepcie fungovania urgentných príjmov. Opakovane totiž vnímame, že predstavitelia lekárskych odborov sa pre dosiahnutie svojich cieľov snažia vraziť klin medzi jednotlivé skupiny zdravotníckych pracovníkov. 

Prednedávnom sa o to pokúšali v prípade ambulantných a nemocničných pediatrov, teraz sa ich terčom stali lekári z urgentov nemocníc v bratislavskom regióne. Napriek tomu, že sa predstavitelia ministerstva pokúšajú o konštruktívny prístup, zo strany vedenia LOZ napriek opakovaným výzvam neprichádzajú konkrétne a konštruktívne návrhy, ale len všeobecné frázy, negativizmus a odmietanie ponúknutých opatrení. 

Ministerstvo zdravotníctva SR totiž už niekoľko mesiacov pracuje na novej koncepcii fungovania urgentných príjmov a prvé opatrenia by mali vstúpiť do platnosti v horizonte najbližších týždňov.

Na pôde ministerstva sa počas uplynulých mesiacov uskutočnilo niekoľko odborných pracovných stretnutí, vrátane pracovných stretnutí s riaditeľmi všetkých nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a s primármi urgentných príjmov a v rámci prípravy novej koncepcie minister aj osobne navštívil niektoré urgentné príjmy. 

Ministerstvo má identifikované potenciálne finančné zdroje, ktoré môžu slúžiť na modernizáciu a vybudovanie urgentných príjmov v nemocniciach. V týchto dňoch prebiehajú negociácie s partnermi, na základe ktorých sa určí finálny zdroj financovania. Zároveň v najbližších dňoch ministerstvo zaradí do vnútorného pripomienkového konania opatrenie, ktorého cieľom je posilniť personálne zabezpečenie urgentných príjmov, čím vznikne priestor na zvýšenie počtu lekárov slúžiacich na urgentných príjmoch. 

Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti bude zároveň v Bratislave a Bratislavskom kraji od septembra rozšírené. Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala zmluvu s Nemocnicou Bory, vďaka čomu bude môcť nemocnica otvoriť ďalší urgentný príjem v Bratislave. Ešte predtým ministerstvo predloží na najbližšie rokovanie vlády SR novelu nariadenia vlády, čím sa nový urgentný príjem zaradí do pevnej siete urgentov na Slovensku. Tento krok výrazne zlepší situáciu na urgentoch v Bratislave.