Na pôde Ministerstva zdravotníctva SR dnes zasadala Rada pre tvorbu rozpočtu v oblasti zdravotníctva. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia rezortu financií, vedenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní. Nosnou témou boli výdavky verejného zdravotného postenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Rezort zdravotníctva sa intenzívne zaujímal o pohľad jednotlivých zdravotných poisťovní na ich hospodárenie. Ministerstvo financií  SR všetkým oznámilo, že boli stanovené limity výdavkov verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť pre rok 2024, ktoré boli oznámené koncom júna 2024. Limit výdavkov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 predstavuje sumu vo výške 7 682 169 080 eur, t. j. 100% programovej vyhlášky. Podľa rezortu financií túto sumu nie je možné prekročiť zo strany zdravotných poisťovní, ani zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ide o záväzok Slovenskej republiky dodržiavať limity verejných výdavkov, ktoré boli stanovené pre všetky rezorty. Účastníci rokovania sa dohodli, že všetci budú spoločne hľadať systémové opatrenia na zlepšenie výhľadu hospodárenia zdravotných poisťovní. 

K hospodáreniu VšZP ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková uviedla: „O aktuálnej hospodárskej situácii vo VšZP som komunikovala s predsedom ÚDZS, ako aj s generálnym riaditeľom VšZP. V zmysle záverov ÚDZS čakám na predloženie ozdravných opatrení zo strany VšZP, ktoré verím, že budú predstavené v lehote dní. Po oboznámení sa s týmito návrhmi VšZP budeme informovať o ďalších krokoch ohľadom stabilizácie finančnej kondície štátnej zdravotnej poisťovne.“

Ďalšie stretnutie rady sa uskutoční koncom júla 2024.