Príkaz ministra zdravotníctva č.14/2011
pre štatutárnych zástupcov štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR a MO SR, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť ( ďalej len „štátna organizácia“) k priebehu finančnej stabilizácie

Prikaz-Ministra-c14.rtf