Identifikácia ústredného orgánu:

Názov ústredného orgánu: Ministerstvo zdravotníctva SR
Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Minister: MUDr. Rudolf Zajac
Kontakt: Tel. ústredňa: 02/59373111

Obdobie: 1. januára 2006 – 31. marca 2006

P.Č.rozloha

(v m2)

cena

(Sk/m2/rok)

dĺžka

nájmu

typ priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.994,12800-hl.priestory

310_sklad.priestory

1.1.2000-na

dobu neurčitú

závodné stravovanie

+ sklady

Bratislava III

Limbová 2

s.r.o. 


 

P.Č.

rozloha

(v m²)

cena

(Sk/m²/rok)

dĺžka

nájmu

typ priestorov

 

lokalita

    nájomca

 

pozn.

1.

994,12

800-hl.priestory

310_sklad.priestory

1.1.2000-na

dobu neurčitú

závodné stravovanie

+ sklady

Bratislava III

Limbová 2

s.r.o.

 

2.

    48,0

750,0

1.2.2000-

31.1.2006

závodný

bufet

Bratislava III

Limbová 2

živnostník

 

Od 15.7.2005 boli zrušené zmluvy s Úradom pre dohľad nad zdravotným poistením.
 

Obdobie: 1.januára 2005 – 31.marca 2005

P.Č.rozloha

(v m2)

cena

(Sk/m2/rok)

dĺžka

nájmu

typ priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.994,12800-hl.priestory

310_sklad.priestory

1.1.2000-na

dobu neurčitú

závodné stravovanie

+ sklady

Bratislava III

Limbová 2

s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000-

31.1.2006

závodný

bufet

Bratislava III

Limbová 2

živnostník 
3.211,164 500,025.11.2004

neurčito

kancelárieBratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org.

 
4.128,35

4 500,0

25.11.2004

neurčito

kancelárieBratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org

 
5.75,60

4 500,0

20.12.2004

neurčito

kancelárieBratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org

 
6.110,0

4 500,0

20.12.2004

neurčito

kancelárieBratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org

 
7.69,30

4 500,0

1.1.2005kancelárieBratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org.

 

Obdobie: 1. októbra  2004 – 31. decembra  2004

P.Č.

rozloha

(v m²)

cena

(Sk/m²/rok)

dĺžka

nájmu

typ priestorov

 

lokalita

    nájomca

 

pozn.

1.

994,12

800-hl.priestory

310_sklad.priestory

1.1.2000-na

dobu neurčitú

závodné stravovanie

+ sklady

Bratislava III

Limbová 2

s.r.o.

 

2.

    48,0

750,0

1.2.2000-

31.1.2006

závodný

bufet

Bratislava III

Limbová 2

živnostník

 

3.

  211,16

          4 500,0

25.11.2004

neurčito

kancelárie

Bratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org.

 

4.

128,35

4 500,0

25.11.2004

neurčito

kancelárie

Bratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org

 

5.

75,60

4 500,0

20.12.2004

neurčito

kancelárie

Bratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org

 

6.

 

 

   110,0

 

 

4 500,0

 

 

20.12.2004

neurčito

 

kancelárie

 

 

Bratislava

III.

Limbová 2

verejno-

prospešná

org

 

 

Obdobie: 1. januára 2004 – 31. marca 2004

V uvedenom období:
– 29. februára 2004 sa zrušila zmluva o nájme nebytových priestorov z 3. júla 2003 s a. s. Veriteľ,
– 29. januára 2004 sa vypracoval dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/Z/99–OHS z 16. decembra 1999 so spol. s.r.o. SODEXHO.

P.Č.rozloha
(v m2)

cena
(Sk/m2/rok)

dĺžka
nájmu

typ priestorov

Lokalita

nájomca

pozn.

1.596,11800 - hl.priestory
310 - sklad.priestory
1.1.2000 - na dobu neurčitúzávodné stravovanie
+ sklady
Bratislava III
Limbová 2
s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000 - 31.1.2006závodný
bufet
Bratislava III
Limbová 2
živnostník 

Obdobie: 1. október 2003 – 31. december 2003

V uvedenom období bol uzavretý dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s a. s. VERITEĽ 31. októbra 2003. Ostatné zmluvy ostávajú nezmenené.

P.Č.rozloha
(v m2)

cena
(Sk/m2/rok)

dĺžka
nájmu

typ
priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.994,12800 - hl.priestory
310 - sklad.priestory
1.1.2000 - na dobu neurčitúzávodné stravovanie
+ sklady
Bratislava III
Limbová 2
s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000 - 31.1.2006závodný
bufet
Bratislava III
Limbová 2
živnostník 
3.131,26

3 500,0

3.7.2003 neurčitokancelárieBratislava III
Limbová 2
a.s. 

Obdobie: 1. júl 2003 – 30. september 2003

V uvedenom období bola uzavretá nájomná zmluva s a. s. VERITEĽ od 3. júla 2003, ostatné zmluvy ostávajú nezmenené.

P.Č.rozloha
(v m2)

cena
(Sk/m2/rok)

dĺžka
nájmu

typ
priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.994,12800 - hl.priestory
310 - sklad.priestory
1.1.2000 - na dobu neurčitúzávodné stravovanie
+ sklady
Bratislava III
Limbová 2
s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000 - 31.1.2006závodný
bufet
Bratislava III
Limbová 2
živnostník 
3.77,36

3 500,0

3.7.2003 neurčitokancelárieBratislava III
Limbová 2

a.s.

 

Obdobie: 1. apríl 2003 – 30. jún 2003

V uvedenom období neboli uzavreté nové nájomné zmluvy a ostatné zmluvy ostávajú nezmenené.

P.Č.rozloha
(v m2)

cena
(Sk/m2/rok)

dĺžka
nájmu

typ
priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.994,12800 - hl.priestory
310 - sklad.priestory
1.1.2000 - na dobu neurčitúzávodné stravovanie
+ sklady
Bratislava III
Limbová 2
s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000 - 31.1.2006závodný
bufet
Bratislava III
Limbová 2
živnostník 

Obdobie: 1. január 2003 – 31. marec 2003

P.Č.rozloha
(v m2)

cena
(Sk/m2/rok)

dĺžka
nájmu

typ
priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.994,12800 - hl.priestory
310 - sklad.priestory
1.1.2000 - na dobu neurčitúzávodné stravovanie
+ sklady
Bratislava III
Limbová 2
s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000 - 31.1.2006závodný
bufet
Bratislava III
Limbová 2
živnostník 

Obdobie: 1. október 2002 – 31. december 2002

P.Č.

rozloha
(v m2)

cena
(Sk/m2/rok)

dĺžka
nájmu

typ
priestorov

lokalita

nájomca

pozn.

1.1 135,26

528,52

1.1.2000 - na dobu neurčitúzávodné stravovanie
+ sklady
Bratislava III
Limbová 2
s.r.o. 
2.48,0

750,0

1.2.2000 - 31.1.2006závodný
bufet
Bratislava III
Limbová 2
živnostník 

Dňa 2. októbra 2002 bol uzatvorený dodatok č. 1 k zmluve č. 1/Z/2000 s nájomcom EKO – PLUS, Kozmonautov 11, Svätý Jur – nájomný pomer sa uzatvoril na dobu určitú – do 31. januára 2006.