A - súbor na evidenciu faktúr k 31.12.2002

názov súboru: IČO_Názov organizácie (napr.: 01234567_NsP Veľký Krtíš)

Prvý riadok:

1. stĺpec: IČO organizácie ktorá predkladá údaje
2. stĺpec: Názov organizácie
3. stĺpec: Dátum [ 31-12-2002]
4. stĺpec: Dátum vyplnenia

Druhý riadok: volný

Tretí riadok (hlavičky stĺpcov):

IČO – identifikačné číslo organizácie dodávateľa (8 miestne)
Dodávateľ – Názov organizácie resp. meno fyzickej osoby, ktorá faktúru vystavila a sídlo (iba mesto)
Int. číslo – interné číslo faktúry – číslo účtovného dokladu v účtovnej jednotke
Var. symbol – variabilný symbol faktúry
Suma faktúry – celková suma faktúry evidovaná v účtovníctve
Suma úhrad – suma uhradená do 31.12.2002
Suma zostatku – suma neuhradená k 31.12.2002 z faktúry (Suma faktúry mínus Suma úhrad)
Dátum zápisu – dátum zaevidovania faktúry do účtovníctva v tvare dd-mm-yyyy
Dátum splatnosti – dátum splatnosti faktúry v tvare dd-mm-yyyy
Obdobie – účtovné obdobie, do ktorého bola faktúra zaúčtovaná mm-yyyy
Text – poznámka – text účtovného prípadu resp. iné poznámky

Štvrtý a ďalšie riadky:
Záznamy s údajmi

B - súbor na evidenciu úhrad faktúr k 31.12.2002 v období od 1.1.2003 do 31.7.2003

názov súboru: IČO_Názov organizácie_1 (napr.: 01234567_NsP Veľký Krtíš_1)

Prvý riadok:
1. stĺpec: IČO organizácie ktorá predkladá údaje
2. stĺpec: Názov organizácie
3. stĺpec: Dátum [ 31-12-2002]
4. stĺpec: Začiatok obdobia, za ktoré sa vykazujú úhrady: [01-01-2003]
5. stĺpec: Koniec obdobia, za ktoré sa vykazujú úhrady: [31-07-2003 alebo neskôr]
6. stĺpec: Dátum vyplnenia

Druhý riadok: volný

Tretí riadok (hlavičky stĺpcov):

IČO – identifikačné číslo organizácie dodávateľa (8 miestne)
Dodávateľ – Názov organizácie resp. meno fyzickej osoby, ktorá faktúru vystavila a sídlo (iba mesto)
Int. číslo – interné číslo faktúry – číslo účtovného dokladu v účtovnej jednotke
Var. symbol – variabilný symbol faktúry
Suma Faktúry – celková suma faktúry evidovaná v účtovníctve
Suma úhrad – suma uhradená do 31.7.2003
Suma zostatku – suma neuhradená k 31.7.2002 z faktúry (celková suma mínus suma uhradená)
Dátum zápisu – dátum zaevidovania faktúry do účtovníctva v tvare dd-mm-yyyy
Dátum splatnosti – dátum splatnosti faktúry v tvare dd-mm-yyyy
Obdobie – účtovné obdobie, do ktorého bola faktúra zaúčtovaná mm-yyyy
Text – poznámka – text účtovného prípadu resp. iné poznámky

Štvrtý a ďalšie riadky:
Záznamy s údajmi

 

Stiahnuť súbor(XLS, 72 KB)
Stiahnuť súbor(XLS, 44 KB)