Dovoľujem si Vás pozvať na výberové konanie k rezidentskému programu, ktoré sa uskutoční dňa 19.5. 2016 o 09.30h pre špecializačný odbor Všeobecné lekárstvo a o 11.00h pre špecializačný odbor Pediatria na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Limbová 12, zasadačka LF, 1. poschodie, miestnosť č. 134.