pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ohľadom dobrovoľnej možnosti zapojiť sa do projektu, zameraného na zmapovanie dodržiavania kvality na mamografických preventívnych a diagnostických pracoviskách, s cieľom ich potenciálneho zaradenia do pripravovaného skríningového mamografického programu.

 

formát

RTF PDF DOC DOCX
Kompletný materiál na stiahnutie: kompletny-material-rtf.zip kompletny-material-pdf.zip kompletny-material-doc.zip kompletny-material-docx.zip
Vlastný materiál Oznámenie Vlastny-material-Oznamenie.pdf Vlastny-material-Oznamenie.doc Vlastny-material-Oznamenie.docx
Príloha č. 1 Metodický postup a technické požiadavky na zhodnotenie kvality mamografického preventívneho a diagnostického pracoviska Priloha-c-1.rtf Priloha-c-1.pdf Priloha-c-1.doc Priloha-c-1.docx
Príloha č. 2 Vstupný dotazník na zhodnotenie kvality mamografického preventívneho a diagnostického pracoviska Priloha-c-2.rtf Priloha-c-2.pdf Priloha-c-2.doc Priloha-c-2.docx