V zmysle zákona § 74a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V dôsledku zlyhania informačného systému webovej stránky Ministerstva zdravotníctva SR (v dňoch 21.10. až 23.10.2015) si Vás dovoľujeme požiadať o opätované zaslanie hlásenie mesačnej správy zdravotníckych stretnutí, za mesiac september 2015 na emailovú adresu zdravotnickestretnutia@health.gov.sk
najneskôr do 6.11.2015