Na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky sa dňa 9. augusta 2012 v termíne od 10.00 hod. do 15.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 105/I.posch. uskutočnilo so zástupcami zdravotných poisťovní, Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS), Asociácie zahraničných výrobcov generických liekov (GENAS) pracovné stretnutie k návrhom noviel zákonov, ktorými sa menia zákony č. 362/2011 Z.z. a č.363/2011 Z.z.