Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto iniciuje výzvu výrobcom na doplnenie informácií o veľkosti aktívnej plochy t.j. bez lepivého okraja pre jednotlivé produkty zaradené v podskupine A8.6.1.2 Obväz hydroplymérový lepivý zaslaním na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 21.3.2014

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto iniciuje výzvu výrobcom na doplnenie informácií o kapacite savosti na cm2 pre jednotlivé produkty zaradené v podskupine A8.13.1 Superabsorbent vysoko savý zaslaním na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 21.3.2014