O Z N A M

 

 

Na základe výsledku zasadania Kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 3. – 7.12. 2007,  zo dňa 18.12.2007 a zo dňa 10.1.2008 oznamujeme nasledovné:

V nižšie uvedených ATC skupinách sa v kategorizácii liečiv a liekov s plánovanou účinnosťou od 1.7.2008 zníži úhrada za dennú definovanú dávku (DDD) doleuvedeným spôsobom. Výrobcovia/dovozcovia liekov v uvedených ATC skupinách sú vyzvaní na zníženie konečných cien svojich liekov, v opačnom prípade sa zníženie za dennú definovanú dávku liečiva premietne zbytočne do zvýšených doplatkov pacientov (CN1 je potrebné podať do 31.1.2008, následne k nemu CN2  vo februári).

Pre uvedený postup sa členovia Kategorizačnej komisie pre liečivá rozhodli vzhľadom na to, že nasledovné ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii, alebo u spomínaných liečiv je výška úhrady za DDD vyššia ako u iných porovnateľných liečivách, čo vedie k prehĺbeniu rozdielu v cenách v porovnaní s inými porovnateľnými liekmi so zníženou cenou aj úhradou v minulosti.

 

 

ATC                názov liečiva                           cesta podania                     zníženia ÚZP za DDD

                                                                                                                            voči 1.4.2008

 

A10BG02        Rosiglitazón                            p.o. 28 tbl                                            - 5 %

04025  AVANDIA 4 mg  tbl flm 28x4 mg

 

A10BG02        Rosiglitazón                            p.o. tbl                                                 - 5 %

04028  AVANDIA 4 mg  tbl flm 56x4 mg

 

C02CA06        Urapidil                                   p.o.                                                       - 5 %

 

C10AX09        Ezetinib                                   p.o. tbl                                                 -15 %

34409  EZETROL 10 mg tablety  tbl 28x10 mg                  

 

N03AX14        Levetiracetam                         p.o. 1000 mg do 50 tbl                        -10 %

 

N03AX14        Levetiracetam                         p.o. 1000 mg nad  50 tbl                     -10 %

 

N03AX14        Levetiracetam                         p.o. 250 mg                                         -10 %

 

N03AX14        Levetiracetam                         p.o. 500 mg do 50 tbl                          -10 %

 

N03AX14        Levetiracetam                         p.o. 500 mg nad 50 tbl                        -10 %

 

N06AB10        Escitalopram                          p.o.                                                      - 15 %                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                           zníženie ÚZP za DDD

                                                                                                                          na

 

A07EC02        Mesalazín                    p.o. riad. uvoľ.                                    38,90.-

 

A07EC02        Mesalazín                    p.o. riad. uvoľ. 100 tbl                        38,90.-

 

A10AB01        Inzulín humánny       parent. rýchle pôsobiaci náplne         24,10.-

 

A10AC01        Inzulín humánny       parent. strednodobo pôsobiaci           24,10.-                                                                         náplne

 

A10AD01        Inzulín humánny       parent. komb. stred. a rých.               24,10.-

                                                            pôsobiaci náplne

 

A10AE04        Inzulín glargín            parent. pôsobiace dlhodobo               65,30.-

                                                            liekovka

 

B01AB04        Dalteparín                   parent. do 10 KU                                82,80.-
 
B01AB04        Dalteparín                   parent. do 15 KU                                82,80.-
 
B01AB04        Dalteparín                   parent. do 2,5 KU                               82,80.-
 
B01AB04        Dalteparín                   parent. do 5 KU                                  82,80.-
 
B01AB04        Dalteparín                   parent. nad 15 KU                              82,80.-

 

B01AB05        Enoxaparín                parent. forte                                        82,80.-

 

B01AB05        Enoxaparín                parent. prevent. dávka                        82,80.-

 

B01AB05        Enoxaparín                parent. terap. dávka nad 2 amp.        82,80.-

 

B01AB05        Enoxaparín                parent. terap. dávka do 2 amp.          82,80.-

 

B01AB06        Nadroparín                 parent.                                                 82,80.-

 

B01AB06        Nadroparín                 parent. forte                                        82,80.-

 
B01AB08        Reviparín                    parent. 0,25 ml                                   82,80.-
 
B01AB08        Reviparín                    parent. 0,6 ml                                     82,80.-
 
B01AB08        Reviparín                    parent. 0,9 ml                                    82,80.-

 

B01AB12        Bemiparín                   parent.                                                 82,80.-

 

B01AB12        Bemiparín                   parent. do 10 striek.                           82,80.-

 

C01BC03        Propafenón                 p.o. SR                                                12,10.-
 
C02AC06        Rilmenidín                  p.o.                                                        6,80.-

 

C08CA03        Isradipín                     p.o.                                                        3,60.-

 

C08CA03        Isradipín                     p.o. retard                                             4,00.-

 

C08CA08        Nitrendipín                 p.o. do 10 mg                                        3,60.-

 

C08CA08        Nitrendipín                 p.o. nad 10 mg                                      3,60.-

 

C08CA09        Lacidipín                     p.o.                                                        3,60.-

 

N05AX12        Aripiprazol                  p.o. 15 mg                                           125,70.-

40783  ABILIFY-15 mg

 

R06AE08        Levocetirín                  p.o. pevné LF                                     12,20.-

 

 

 

ATC                názov liečiva                           cesta podania                zníženie konečnej ceny

                                                                                                                    voči 1.4.2008

 

M05BA06       Kyselina ibandrónová            p.o.                                         

41491  BONDRONAT 50 mg  tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/Alu)                     - 10 %

 

M05BA06       Kyselina ibandrónová            parent.                                    

40333 Bondronat 2 mg/2 ml  con inf 1x2 mg/2 ml                                            - 10 %

41493 BONDRONAT 6 mg/6 ml  con inf 1x6 ml (liek. skl.)                            - 10 %

41494 BONDRONAT6 mg/6 ml  con inf 5x6 ml (liek. skl.)                             - 10 %

 

M05BA08 Kyselina zoledrónová                   parent.                                    

02986  Zometa 4 mg  plv fol                                                                              - 10 %

41224  ZOMETA 4 mg  con inf 1x4 mg/5 ml                                                   - 10 %

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                                 zníženie konečnej ceny

                                                                                                                                  na

 

C10AA07        Rosuvastatín               p.o. 10 mg                                     úroveň atorvastatínu

 

C10AA07        Rosuvastatín               p.o. 20 mg                                     úroveň atorvastatínu

 

C10AA07        Rosuvastatín               p.o. 40 mg                                     úroveň atorvastatínu

                       

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                                  zníženie ceny výrobcu

                                                                                                                                        na

 

L04AA05        Takrolimus                 p.o. cps                                          

57628  PROGRAF 1 mg  cps 60x1 mg                                                     cenu výrobcu v ČR

57629  PROGRAF 5 mg  cps 30x5 mg                                                     cenu výrobcu v ČR