O Z N A M

 

 

 

Na základe výsledku zasadania kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 2. – 6. 6. 2008  oznamujeme nasledovné:

V nižšie uvedených ATC skupinách sa v kategorizácii liečiv a liekov s plánovanou účinnosťou od 1.1.2009 zníži úhrada za dennú definovanú dávku (DDD) doleuvedeným spôsobom. Výrobcovia/dovozcovia liekov v uvedených ATC skupinách sú vyzvaní na zníženie konečných cien svojich liekov, v opačnom prípade sa zníženie za dennú definovanú dávku liečiva premietne zbytočne do zvýšených doplatkov pacientov (CN je potrebné podať do 31.7.2008).

Pre uvedený postup sa členovia kategorizačnej komisie pre liečivá rozhodli vzhľadom na to, že nasledovné ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii, alebo u spomínaných liečiv je výška úhrady za DDD vyššia ako u iných porovnateľných liečivách, čo vedie k prehĺbeniu rozdielu v cenách v porovnaní s inými porovnateľnými liekmi so zníženou cenou aj úhradou v minulosti.

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                           zníženie ÚZP za DDD

                                                                                                                          na

 

A02BC02        Pantoprazol                p.o. 20 mg                                           12.- Sk

                                                                                                            zrušenie  ind. obm.
A02BC02        Pantoprazol                p.o. 40 mg                                           12.- Sk
                                                                                                            zrušenie  ind. obm.
 

A10BD02        Metformín, glibenklamid         p.o. kombinácie  4DF             6,20.- Sk

28652 GLIBOMET tbl flm 100

26028 GLIBOMET tbl flm 40

 

A10BD02        Metformín, glibenklamid         p.o. kombinácie  3DF             6,40.- Sk

33779 GLUCOVANCE 500 mg/5 mg

33776 GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg

33778 GLUCOVANCE 500 mg/5 mg

33775 GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg

 

B01AB04         Dalteparín                   parent.                                                 76,70.- Sk

 

B01AB05         Enoxaparín                 parent.                                                 76,70.- Sk

 

B01AB06         Nadroparín                 parent.                                                 76,70.- Sk

B01AB06         Nadroparín                 parent. forte                                        76,70.- Sk

 

B01AB08         Reviparín                     parent. 0,25 ml                                    76,70.- Sk

 

B01AB12         Bemiparín                   parent.                                                 76,70.- Sk

B01AB12         Bemiparín                   parent. do 10 striek.                            76,70.- Sk

 

 

 

C07BB07        Bisoprolol a tiazidy                 p.o.                                          1,70.- Sk

34862 LODOZ 2,5/6,25   tbl flm 30                                                          rozdelenie riadkov

 

C07BB07        Bisoprolol a tiazidy                 p.o.                                          2,50.- Sk

34859 LODOZ 5/6,25   tbl flm 30                                                             rozdelenie riadkov

 

C07BB07        Bisoprolol a tiazidy                 p.o.                                          4,10.- Sk

34865  LODOZ 10/6,25   tbl flm 30                                                          rozdelenie riadkov

 

C08DA51        Verapamil komb.                     p.o. trandolapril                      10,70.- Sk

                                                                        180/2 mg

C08DA51        Verapamil komb.                     p.o. trandolapril                      12,40.- Sk

                                                                        240/2 mg

C08DA51        Verapamil komb.                     p.o. trandolapril                      17,90.- Sk

                                                                        240/4 mg

 

C09BA05        Ramipril a diuretiká                p.o. 2,5 mg                              5,00.- Sk

C09BA05        Ramipril a diuretiká                p.o.    5 mg                              6,90.- Sk

 

G03GA04        Urofolitropín               parent. vysokopurifikovaný     70 %  z najlacnejšieho

                                                                                                za ŠDL v danom riadku

 

G03GA04        Urofolitropín               parent. vysokopurifikovaný     70 %  z najlacnejšieho

                                                do 10 amp.                              za ŠDL v danom riadku

 

G03GA05        Follitropín alfa            parent.                                     70 %  z najlacnejšieho

                                                                                                            za ŠDL v danom riadku

 

G03GA05        Follitropín alfa,           parent. lutropín                       70 %  z najlacnejšieho

            kombinácie                                                                  za ŠDL v danom riadku

 

G03GA06        Follitropín beta           parent.                                     70 %  z najlacnejšieho

                                                                                                            za ŠDL v danom riadku

 

G03GA07        Lutropín alfa               parent.                                     70 %  z najlacnejšieho

                                                                                                            za ŠDL v danom riadku

 

L02BB03         Bikalutamid                             p.o. do 50 mg pevné LF          113,30.- Sk

 

M05BA03        Kyselina pamidronová            parent. (časová dávka)        3 378,00.- Sk

                                                                        30 mg 

M05BA03        Kyselina pamidronová            parent. (časová dávka)       3 178,90.- Sk

                                                                        60 mg 

M05BA03        Kyselina pamidronová            parent. (časová dávka)       3 087,60.- Sk

                                                                        90 mg 

 

 

 

 

N05AH03        Olanzapín                                p.o. tbl. oro.   5 mg                  137,50.- Sk

 

N05AH03        Olanzapín                                p.o. tbl. oro. 10 mg                  137,50.- Sk

 

N05AX12        Aripiprazol                              p.o.  oro. 10 mg                       137,50.- Sk     

N05AX12        Aripiprazol                              p.o.  oro. 15 mg                       137,50.- Sk     

 

N05AX13        Paliperidón                             p.o.  3 mg                                137,50.- Sk

N05AX13        Paliperidón                             p.o.  6 mg                                137,50.- Sk

N05AX13        Paliperidón                             p.o.  9 mg                                137,50.- Sk

 

N02AA03        Hydromorfón                          p.o. 16 mg riad. uvoľ.             137,10.- Sk

35281 JURNISTA 10 mg                                14 tbl.

 

N02AA03        Hydromorfón                          p.o. 32 mg riad. uvoľ.             124,80.- Sk

35293  JURNISTA 32 mg                               14 tbl.

 

N02AA03        Hydromorfón                          p.o. 8 mg riad. uvoľ.               147,10.- Sk

35269  JURNISTA 8 mg                                 14 tbl

 

N02CC03        Zolmitriptan                            p.o. 2 tbl.                                 126,10.- Sk

N02CC03        Zolmitriptan                            p.o. nad 2 tbl.                          126,10.- Sk

 

N02CC04        Rizatriptan                               p.o. do 5 mg                            126,10.- Sk

N02CC04        Rizatriptan                               p.o. nad 5 mg                          126,10.- Sk

 

N02CC06        Eletriptan                                p.o. 20 mg tbl. flm.                  126,10.- Sk

N02CC06        Eletriptan                                p.o. 40 mg tbl. flm.                  126,10.- Sk

N02CC06        Eletriptan                                p.o. 80 mg tbl. flm.                  126,10.- Sk

 

N02CC07        Frovatriptan                            p.o. do 3 tbl.                            126,10.- Sk

 

 

 

ATC                názov liečiva                           cesta podania                  zníženie ÚZP za DDD

                                                                                                                    voči 1.10.2008

 

C09BA04        Perindopril a diuretiká            p.o.                                          - 10 %

C09BA04        Perindopril a diuretiká            p.o. arginín                              - 10 %

C09BA04        Perindopril a diuretiká            p.o. forte                                  - 10 %

C09BA04        Perindopril a diuretiká            p.o. forte arginín                     - 10 %

 

N03AX16        Pregabalín                              p.o.   75 mg                             -15 %

N03AX16        Pregabalín                              p.o. 150 mg                             -15 %

N03AX16        Pregabalín                              p.o. 300 mg                             -15 %

 

 

 

 

ATC                názov liečiva                           cesta podania                zníženie ceny od výrobcu

                                                                                                                    voči 1.10.2008

 

L01BC06         Kapecitabín                             p.o.                              zmena znenia ind. obm. za

                                                                                                            podmienky zníženia ceny

                                                                                                            od výrobcu

 

L01XC07         Bevacizumab                           parent.                         zmena znenia ind. obm. za

                                                                                                            podmienky zníženia ceny

                                                                                                            od výrobcu

 

C09CA03        Valsartan                                 p.o. 40 mg                               - 50 %

odstránenie presk. obm. a ind. obm.  za podmienky

                                                                                                            zníženia ceny od výrobcu

 

C09CA03        Valsartan                                 p.o. 80 mg                               - 50 %

odstránenie presk. obm. a ind. obm.  za podmienky

                                                                                                            zníženia ceny od výrobcu

 

C09CA03        Valsartan                                 p.o. 160 mg                             - 50 %

odstránenie presk. obm. a ind. obm.  za podmienky

                                                                                                            zníženia ceny od výrobcu

                                                                                                           

C09DA03        Valsartan a diuretiká               p.o. hydrochlórotiazid - 50 %

                                                                                                            odstránenie presk. obm.

                                                                                                            a ind. obm.  za podmienky

                                                                                                            zníženia ceny od výrobcu

 

C09DA03        Valsartan a diuretiká               p.o. hydrochlórotiazid - 50 %

                                                                        160 mg                        odstránenie presk. obm.

                                                                                                            a ind. obm.  za podmienky

                                                                                                            zníženia ceny od výrobcu

 

L04AA06         Mofetyl mykofenolát                p.o.                                          - 10 %

L04AA06         Mofetyl mykofenolát                p.o. tbl. fle.                              - 10 %

 

N05AH04        Kvetiapín                                 p.o. XR    50 mg          na úroveň ceny v Maďarsku

N05AH04        Kvetiapín                                 p.o. XR  200 mg          na úroveň ceny v Maďarsku

N05AH04        Kvetiapín                                 p.o. XR  300 mg          na úroveň ceny v Maďarsku

N05AH04        Kvetiapín                                 p.o. XR  400 mg          na úroveň ceny v Maďarsku

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorizačná komisia pre liečivá na svojom zasadaní prijala rozhodnutie osloviť výrobcov, resp. dovozcov liekov vo vybraných ATC skupinách so spôsobom úhrady „A“ a „V“, v ktorých je lacnejšia alternatíva, aby znížili konečnú cenu lieku do konca júla s účinnosťou od 1.1.2009 na najlacnejší liek v skupine. Pre uvedený postup sa komisia rozhodla vzhľadom na to, že vybrané ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii a vznikajú veľké rozdiely v konečných cenách liekov v jednej ATC skupine. V prípade nezníženia konečnej ceny lieku výrobcom, resp. dovozcom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky lieky vyradí zo zoznamu liekov v zmysle §17 ods. 4 písm. e). V tejto súvislosti kategorizačná komisia pre liečivá rozhodla, že s účinnosťou od 1.1.2009 zníži  úhradu za DDD  u nasledovných liečiv:

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                          zníženie ÚZP za DDD

                                                                                                            na najlacnejší liek v

                                                                                                                       skupine

                                                                                                                            na

 

A04AA01         Ondasetrón                 parent.                                                 473,60.- Sk

 

B03XA01         Erytropoetín                parent. do 10 000                                380,00.- Sk

 

B03XA02         Darbepoetín alfa         parent. do 100 mcg                             355,40.- Sk

 

H01AC01        Somatotropín               parent.                                                 639,60.- Sk

 

J07BD52         Vakcína proti               parent.                                                 284,60.- Sk                              osýpkam, príušniciam,

rubeole

 

L01CA04         Vinorelbín                   parent.                                                   99,40.- Sk

 

L01CD01        Paklitaxel                    parent.                                                   93,10.- Sk

 

L01CD02        Docetaxel                    parent.                                                 322,90.- Sk

 

L01DB01        Doxorubicín                parent.                                                   38,30.- Sk

L01DB01        Doxorubicín                parent. pegylovaný, lipozomálny      960,00.– Sk

 

L01DB03        Epirubicín                   parent.                                                   41,00.- Sk

 

L01DB07        Mitoxantrón                 parent.                                                 225,70.- Sk

 

L01XA01         Cisplatina                    parent.                                                     8,00.- Sk

 

L01XA02         Karboplatina               parent. do 50 mg                                     4,90.- Sk

L01XA02         Karboplatina               parent. nad 50 mg                                   3,90.- Sk

 

L01XA03         Oxaliplatina                parent.                                              1 966,00.- Sk

 

L01XX02         Asparagináza              parent.                                            13 562,30.- Sk

 

L01XX17         Topotekan                   parent.                                              2 703,30.- Sk

 

L01XX19         Irinotekan                    parent.                                                   64,10.- Sk

 

L03AA02         Filgrastim                    parent.                                              4 237,60.- Sk     

 

L03AA13         Pegfilgrastim               parent.                                              1 900,50.- Sk

 

L03AB07         Interferón beta-1a       parent.                                                 370,00.- Sk

L03AB07         Interferón beta-1a       parent. sol. inj.                                    834,00.- Sk

 

M03AB01        Suxametónium             parent.                                                   47,00.- Sk

M03AX01        Botulotoxín typu B       parent.                                              9 258,10.- Sk

 

N01AB06        Isofluran                      inhal.                                                1 666,70.- Sk

 

N01AF03        Tiopental                     parent.                                                   51,40.- Sk

 

N01AH03        Sulfentanyl                   parent.                                                 635,00.- Sk

 

N01AX10        Propofol                      parent. 1%                                           133,50.- Sk

 

V03AF03         Kalcium folinát            parent.                                                 135,60.- Sk