O Z N A M

 

Na základe výsledku zasadania kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa  10. – 14.9. 2007 a zo dňa 27.9.2007 oznamujeme nasledovné:

1. V nižšie uvedených ATC skupinách sa v kategorizácii liečiv a liekov s plánovanou účinnosťou od 1.4.2008 zníži úhrada za dennú definovanú dávku (DDD) doleuvedeným spôsobom. Výrobcovia/dovozcovia liekov v uvedených ATC skupinách sú vyzvaní na zníženie konečných cien svojich liekov, v opačnom prípade sa zníženie za dennú definovanú dávku liečiva premietne zbytočne do zvýšených doplatkov pacientov (CN1 je potrebné podať do 31.10.2007, následne k nemu CN2  v  novembri).

Pre uvedený postup sa členovia Kategorizačnej komisie pre liečivá rozhodli vzhľadom na to, že nasledovné ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii, alebo u spomínaných liečiv je výška úhrady za DDD vyššia ako u iných porovnateľných liečivách, čo vedie k prehĺbeniu rozdielu v cenách v porovnaní s inými porovnateľnými liekmi so zníženou cenou aj úhradou v minulosti.

 

 

ATC                názov liečiva                           cesta podania                     zníženia ÚZP za DDD

                                                                                                                            voči 1.1.2008

 

B01AC04        Klopidogrel                             p.o.                                                      - 10 %

 

C05CA53        Diosmín, kombinácie             p.o.                                                      - 5 %

C10AA04        Fluvastatín                              p.o. retardovaná LF                           - 5 %

C10AA07        Rosuvastatín                           p.o. 10 mg                                           - 15% C10AA07            Rosuvastatín                           p.o. 20 mg                                           - 15%

C10AA07        Rosuvastatín                           p.o. 40 mg                                           - 15 %                                                            

H05AA02        Teriparatid                              parent.                                                 - 5 %

 

M05BX03       Stroncium ranelát                  p.o.                                                      - 5 %

 

N02CC03        Zolmitriptan                            p.o. tbl                                                 - 20 %

N02CC04        Rizatriptan                              p.o. do 5 mg                                        - 20 %

N02CC04        Rizatriptan                              p.o. nad 5 mg                                      - 20 %

N02CC06        Eletriptan                                p.o. tbl. flm.                                         - 20 %

N02CC06        Eletriptan                                p.o. 80 mg  tbl. flm.                            - 20 %

N02CC07        Frovatriptan                           p.o.                                                      - 20 %

 

N05AH03       Olanzapín                               p.o.                                                      - 10%

N05AH03       Olanzapín                               p.o. tbl oro                                          - 10%

 

R03BA01        Beklometazón             inhal. easi-breathe aeros                                - 5 %

                                                            BOI eko 100

R03BA01        Beklometazón             inhal. easi-breathe aeros                                - 5 %

                                                            BOI eko 250

 

R03AK06        Salmeterol a ostatné   inhal. 50/500 plv. inh.                                    - 10 %

                        antiastmatiká

R03AK06        Salmeterol a ostatné   inhal. 50/250 plv. inh.                                    - 10 %

                        antiastmatiká

R03AK06        Salmeterol a ostatné   inhal. 50/100 plv. inh.                                    - 10 %

                        antiastmatiká

 

R03AK07        Formoterol a ostatné             inhal. s budezonidom                         - 10 %

                        antiastmatiká                          100/6 mcg plv. inh.

R03AK07        Formoterol a ostatné             inhal. s budezonidom                         - 10 %

                        antiastmatiká                          plv. inh.

 

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                                  zníženie ceny výrobcu

                                                                                                                                        na

 

C01EB17        Ivabradín                    p.o. do 5 mg                                        cenu výrobcu v ČR

C01EB17        Ivabradín                    p.o. nad 5 mg                                      cenu výrobcu v ČR

 

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                                  zníženia ÚZP za DDD

                                                                                                                                        na

 

A02BC01        Omeprazol                  p.o. do 10 mg                                               3,80.- Sk

- pri splnení podmienky zníženia ÚZP za DDD na 3,80.- Sk bude na zasadnutí komisie odstránené preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenie s účinnosťou od 1.4.2008.

 

M05BA03       Kyselina                      parent. (časová                                            3496.- Sk

                        pamidronová              dávka) 60 mg

 

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                           zníženie ÚZP za DDD

                                                                                                                       

L02BB03        Bikalutamid                p.o. do 50 mg pevné LF         podľa najnižšej

Liek     12333 Casodex 50 mg                                                            ponúknutej konečnej

                                                                                                            ceny k 1.4.2008

                                                                                                           

 

 

 

ATC                názov liečiva               cesta podania                                  zníženie ceny

                                                                                                                    voči 1.1.2008

 

G03BA03        Testosterón                 transdermal                            -15 % z konečnej ceny

35429 TOSTRAN 2 % gel    

 

 

2. U liečiva fentanyl transd. s plánovanou účinnosťou od 1.4.2008 sa zmení prepočet koeficientov uvedených v tabuľke 1 (koeficient – počet ŠTD v balení), ktorý vychádza z množstva uvoľneného fentanylu z jednej náplasti. Výrobcovia/dovozcovia liekov s obsahom liečiva fentanyl transd. sú vyzvaní  na  zmenu konečných cien svojich liekov (CN1 je potrebné podať do 31.10.2007, následne k nemu CN2  v  novembri).

 

           

Tabuľka 1   Zmena koeficientov u liečiva fentanyl transd.

 

liečivo emp tdm

množstvo uvoľneného fentanylu z  jednej náplasti μg/hod

ks náplastí v 1 balení

rýchlosť uvoľňovania μg/hod

rýchlosť uvoľňovania mg/den

uvoľený fentanyl
mg/3dni (jedna náplasť na 3 dni)

uvoľnený fentanyl z celého balenia lieku

ŠTD mg/deň

koeficient (počet ŠTD v balení)

fentanyl

100

1

100

2.4

7.2

7.2

0.6

12.000

fentanyl

100

3

100

2.4

7.2

21.6

0.6

36.000

fentanyl

100

5

100

2.4

7.2

36

0.6

60.000

fentanyl

100

10

100

2.4

7.2

72

0.6

120.000

fentanyl

100

20

100

2.4

7.2

144

0.6

240.000

fentanyl

75

1

75

1.8

5.4

5.4

0.6

9.000

fentanyl

75

3

75

1.8

5.4

16.2

0.6

27.000

fentanyl

75

5

75

1.8

5.4

27

0.6

45.000

fentanyl

75

10

75

1.8

5.4

54

0.6

90.000

fentanyl

75

20

75

1.8

5.4

108

0.6

180.000

fentanyl

50

1

50

1.2

3.6

3.6

0.6

6.000

fentanyl

50

3

50

1.2

3.6

10.8

0.6

18.000

fentanyl

50

5

50

1.2

3.6

18

0.6

30.000

fentanyl

50

10

50

1.2

3.6

36

0.6

60.000

fentanyl

50

20

50

1.2

3.6

72

0.6

120.000

fentanyl

25

1

25

0.6

1.8

1.8

0.6

3.000

fentanyl

25

3

25

0.6

1.8

5.4

0.6

9.000

fentanyl

25

5

25

0.6

1.8

9

0.6

15.000

fentanyl

25

10

25

0.6

1.8

18

0.6

30.000

fentanyl

12

20

25

0.6

1.8

36

0.6

60.000

fentanyl

12

1

12

0.288

0.864

0.864

0.6

1.440

fentanyl

12

3

12

0.288

0.864

2.592

0.6

4.320

fentanyl

12

5

12

0.288

0.864

4.32

0.6

7.200

fentanyl

12

10

12

0.288

0.864

8.64

0.6

14.400

fentanyl

12.5

20

12

0.288

0.864

17.28

0.6

28.800

fentanyl

12.5

1

12.5

0.3

0.9

0.9

0.6

1.500

fentanyl

12.5

3

12.5

0.3

0.9

2.7

0.6

4.500

fentanyl

12.5

5

12.5

0.3

0.9

4.5

0.6

7.500

fentanyl

12.5

10

12.5

0.3

0.9

9

0.6

15.000

fentanyl

12.5

20

12.5

0.3

0.9

18

0.6

30.000