O Z N A M

Na základe výsledku zasadania kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 19. – 22. 6. 2007 a zo dňa 2.7.2007 oznamujeme nasledovné:

V nižšie uvedených ATC skupinách sa v kategorizácii liečiv a liekov s plánovanou účinnosťou od 1.1.2008 zníži úhrada za dennú definovanú dávku (DDD) doleuvedeným spôsobom. Výrobcovia/dovozcovia liekov v uvedených ATC skupinách sú vyzvaní na zníženie konečných cien svojich liekov, v opačnom prípade sa zníženie za dennú definovanú dávku liečiva premietne zbytočne do zvýšených doplatkov pacientov (CN1 je potrebné podať do 31.7.2007, následne k nemu CN2 v auguste).

Pre uvedený postup sa členovia Kategorizačnej komisie pre liečivá rozhodli vzhľadom na to, že nasledovné ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii, alebo u spomínaných liečiv je výška úhrady za DDD vyššia ako u iných porovnateľných liečivách, čo vedie k prehĺbeniu rozdielu v cenách v porovnaní s inými porovnateľnými liekmi so zníženou cenou aj úhradou v minulosti.

ATC

názov liečiva

cesta podania

zníženia ÚZP za DDD
voči 1.10.2007

C09AA08

Cilazapril

p.o.

- 5%

C09AA10

Trandolapril

p.o. do 0,5 mg

- 5%

C09AA13

Moexipril

p.o.

- 5%

C09AA16

Imidapril

p.o. 5 mg

- 5%

C09AA04

Perindopril

p.o. arginín

- 5%

M05BA04

Kyselina alendrónová

p.o. do 10 mg

 - 10%

M05BA04

Kyselina alendrónová

p.o. nad 10 mg

 - 10%

M05BA04

Kyselina alendrónová

p.o. nad 10 mg monohydrát

 - 10%

M05BA06

Kyselina ibandrónová

p.o. 150 mg

 - 10%

M05BA06

Kyselina ibandrónová

parent. 3 mg/3 ml

 - 10%

M05BA07

Kyselina risedrónová

p.o. tbl. flm.

 - 10%

M05BA07

Kyselina risedrónová

p.o. 35 mg tbl. flm.

 - 10%

M05BX03

Stroncium ranelát

 p.o.

 - 10%

G03XC01

Raloxifén hydrochlorid

p.o.

- 10%

H05AA02

 Teriparatid

parent.

- 10%

H05BA01

 Kalcitonín lososí syntetický

nasal 200 UT

- 10%

R03BB04

Tiotropiumbromid

inhal.

- 10%

ATC

názov liečiva

cesta podania

zníženia ÚZP za DDD
na

A10BA02

Metformín

p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg

6,00 Sk

A10BA02

Metformín

p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg

9,00 Sk

G04CA04

Ostatné urologiká

p.o. doxazosín, do 2 mg

11,70 Sk

G04CA04

Ostatné urologiká

p.o. doxazosín, do 4 mg

11,70 Sk

G04CX02

Serenoa repens

p.o. Serenoe extractum siccum

6,20 Sk

G04CX02

Serenoa repens

Serenoe extractum mono

6,20 Sk

p.o. 500 mg

215,70 Sk

L02AB02

Medroxyprogesterón

inhal. easi-breathe aeros. BOI eko 100

30,00 Sk

91618 PROVERA 500 MG (LIEKOVKA) tbl 20 x 500 mg

R03BA01

Beklometazón

inhal. easi-breathe aeros. BOI eko 250

31,30 Sk
58782 Ecobec 250 ug Easi-Breathe aer dos 200 x 250 ug