Oznam kategorizačnej komisie pre liečivá

Na základe výsledku zasadania Kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 26. – 28. 9.2006 oznamujeme nasledovné:

V nižšie uvedených ATC skupinách sa v kategorizácii liečiv a liekov s plánovanou účinnosťou od 1.4.2007 zníži úhrada za štandardnú dávku liečiva (ŠDL) doleuvedeným spôsobom. Výrobcovia/dovozcovia liekov v uvedených ATC skupinách sú vyzvaní na zníženie konečných cien svojich liekov, v opačnom prípade sa zníženie za štandardnú dávku liečiva premietne zbytočne do zvýšených doplatkov pacientov (CN1 je potrebné podať do 31.10.2006, následne k nemu CN2 v novembri).

Pre uvedený postup sa členovia Kategorizačnej komisie pre liečivá rozhodli vzhľadom na to, že nasledovné ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii, čo vedie k prehĺbeniu rozdielu v cenách v porovnaní s inými porovnateľnými liekmi so zníženou cenou aj úhradou v minulosti.

ATC

názov liečiva

cesta podania

zníženia ÚZP za ŠDL
voči 1.1.2007

A02BC02

Pantoprazol

p.o. 20 mg

-10%

A02BC02

Pantoprazol

p.o. 40 mg

-10%

 

ATC

názov liečiva

cesta podania

zníženia ceny lieku
voči 1.1.2007

N03AX16

Pregabalín

p.o. 75 mg

-10%

N03AX16

Pregabalín

p.o. 150 mg

-10%

N03AX16 Pregabalín p.o. 300 mg

-10%