Oznam

Na základe výsledku zasadania Kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 6. – 9. 6.2006 oznamujeme nasledovné:
Vzhľadom na ukončenie výroby pentavalentnej vakcíny PENTACT-HIB plv inj 1 dáv./0,5 ml, ktorá je v zozname liečiv a liekov zaradená do skupiny so symbolom „V“ – základné vakcíny určené pre povinné očkovanie sú vyrobcovia/dovozcovia vakcín vyzvaní na zníženie konečnej ceny náhradnej vakcíny, ktorá bude s účinnosťou od 1.1.2007 preradená do skupiny so symbolom „V“ (CN1 je potrebné podať do 31. 8. 2006, následne k nemu CN2 v septembri).