Ministerstvo zdravotníctva SR a Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.  po dôkladnom posúdení žiadosti o zmenu projektu podpísali Dodatok k zmluve o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. To v konečnom dôsledku znamená, že tento projekt bude naďalej pokračovať v lehotách a podmienkach podľa Plánu obnovy a odolnosti. V roku 2026 bude hotová časť projektu, ktorá sa rekonštruuje a nová výstavba bude vo fáze hrubej stavby. 

Takéto žiadosti o zmenu projektov sú bežnou súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je poskytnúť prijímateľom maximálnu podporu, aby boli projekty ukončené čo najskôr, plne v súlade so zmluvnými podmienkami Plánu obnovy a odolnosti. 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves poskytne 155 nových a zrekonštruovaných lôžok čo je pre región Spišskej Novej Vsi veľmi výrazná pomoc. Úspešné dokončenie tohto regionálneho projektu je kľúčovou úlohou v modernizácii nemocníc z Plánu obnovy a odolnosti. V prípade, že to bude potrebné, MZ SR bude rovnako pristupovať k ostatným prijímateľom na základe žiadostí, ktoré posúdi.      

Podpísaný dodatok nadobúda platnosť zverejnením v CRZ.