Ochorenie COVID-19 ani po zrušení mimoriadnej situácie a s ňou súvisiacich plošných opatrení nezmizlo, naďalej cirkuluje v populácii. Manažment epidemických opatrení je aktuálne plne v kompetencii jednotlivých zdravotníckych zariadení. Univerzitná nemocnica Bratislava, napríklad, dočasne zakázala návštevy pacientov. Rezort zdravotníctva vývoj situácie sleduje, no aj vzhľadom na evidovaný pokles chorobnosti v súčasnosti o žiadnych plošných opatreniach neuvažuje.

„V najbližšom období ešte môže nastať zvýšený výskyt respiračných ochorení, čo každoročne súvisí aj s chrípkovou sezónou. Posledné roky k týmto ochoreniam pribudol aj COVID-19, čo je v súlade s očakávaniami epidemiológov. Situáciu sledujeme a sme pripravení v prípade potreby zasiahnuť,“ ubezpečila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

„Občanom aj naďalej odporúčame v prevencii proti ochoreniu COVID-19 udržiavať zodpovedný prístup pri ochrane vlastného zdravia. Medzi základné opatrenia patria dôkladná hygiena rúk, prekrytie dýchacích ciest v nemocniciach, ambulanciách či domovoch sociálnych služieb, kde sa nachádzajú zraniteľné skupiny osôb,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Viac sa dozviete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov - Liferay (uvzsr.sk)

Najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu COVID-19 je očkovanie, ktoré je naďalej dobrovoľné a plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre všetkých. Cieľom očkovania je predchádzať hospitalizáciám pre COVID-19, závažným ochoreniam a úmrtiam, ako aj zníženie zaťaženia systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Očkovanie sa vykonáva vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, kompletný zoznam je zverejnený na webovej stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?Zozam-centier-XBB

Zákazy návštev v nemocniciach

V súčasnosti môžu zdravotnícke zariadenia samostatne vydať zákaz návštev na príslušných klinikách a oddeleniach, a to vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky. Rozhodnutie obmedziť návštevy je plne v kompetencii jednotlivých nemocníc. K dispozícii sú aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva, s ktorými môžu nemocnice epidemiologickú situáciu v danom regióne konzultovať. 

Aktuálny variant vírusu

Podľa výsledkov sekvenovania pozitívnych pacientskych vzoriek tvoria na Slovensku väčšinu ochorení COVID-19 subvarianty omikronu. Tieto subvarianty aktuálne nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie. 

V prípade, ak by sa výrazne zhoršila epidemická situácia, rezort zdravotníctva ju bude manažovať opäť v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a s odborníkmi, pričom zohľadní získané skúsenosti z efektivity jednotlivých realizovaných opatrení z obdobia rokov 2019 až 2023.

Vývoj v číslach

Čo sa týka akútnych respiračných ochorení, v 46. kalendárnom týždni bol evidovaný pokles chorobnosti, a to konkrétne o 7,1 % v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom. Rovnako bol zaznamenaný aj mierny pokles chorobnosti v prípade COVID-19.

Informácie pre verejnosť v súvislosti s COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke, konkrétne v časti Aktuality:

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024 (Zdroj: ÚVZ SR)

graf-chorobnost.png