Ministerstvo zdravotníctva SR citlivo vníma tému nedostatku liekov, ktorá je pálčivým problémom nielen na Slovensku, ale aj v európskych krajinách a vo svete. Je potrebné  rozlišovať medzi legislatívne podchyteným reexportom, ktorý je v SR v súlade s európskou legislatívou o voľnom pohybe tovarov, a medzi nelegálnym reexportom. Práve ten je u nás jedným z hlavných dôvodov chýbajúcich liekov. Minister zdravotníctva Michal Palkovič preto zvolal stretnutie medzi Slovenskou lekárnickou komorou, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Asociáciou prevádzkovateľov sieťových lekární a Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve k viacerým témam, primárne k nedostatku liekov.
 
Rezort zdravotníctva spolupracuje pri analýze príčin nelegálneho reexportu a potrebných nastaveniach, aby k nemu nedochádzalo, najmä so ŠÚKL,  ktorý má aj v kompetenčnom zmysle inšpekčnú činnosť. „Je potrebné identifikovať ďalšie možnosti, ako sankcionovať nelegálny reexport, ako aj riešiť komplexnejšie túto situáciu, a zabrániť tak nedostatku liekov pre slovenských pacientov,“ uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Nelegálnemu reexportu sa snaží zabrániť novela zákona o liekoch č. 362/2011. Podľa odbornej verejnosti dobre nastavená reforma liekovej politiky ministerstva zdravotníctva viedla k zníženiu cien kategorizovaných liekov pre pacienta. Na druhej strane si trh distribútorov našiel cestu, ako zarobiť v Schengenskom priestore, a to, napríklad, zneužívaním formulára, ktorým distribútor požiada o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov. Slovenský pacient tým prichádza o možnosť dostať sa k potrebnému lieku. Riešením je zmena pravidiel v novele zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zmena zneužívania uvedeného formulára či prísne tresty pri identifikovanom ilegálnom reexporte.

Príčinami dlhodobej alebo krátkodobej nedostupnosti liekov sú okrem spomenutého reexportu aj výrobné a logistické dôvody, neúčelné hromadenie liekov pacientmi, mimoriadne situácie ako, napríklad, pandémia COVID-19 alebo vojenský konflikt na Ukrajine, či nárazovo zvýšený dopyt po niektorých typoch liekov. „Približne 27 % pacientov nad 65 rokov má zbytočne a nadmerne predpisované lieky, problémom je tiež nefunkčná a neriadená delegovaná preskripcia a minimálne využívaná individuálna príprava liekov. Situáciu určite riešim tak, aby môj ďalší nástupca mal účinnejšie nástroje na reguláciu,“ uviedol Michal Palkovič.

Medzi dlhodobé strategické riešenia z pohľadu ministerstva zdravotníctva, ktoré môžu pomôcť slovenským pacientom, patrí najmä podpora lokálneho farmaceutického priemyslu, podpora individuálnej prípravy liekov v lekárňach a nové regulačné mechanizmy pre mimoriadny dovoz liekov.