Pediatri v ambulanciách budú v rámci svojich ordinačných hodín pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň budú ordinovať do 16. hodiny. Rezort zdravotníctva tak posilňuje dostupnosť dennej ambulantnej  starostlivosti pre deti a dorast. Zároveň budú od 1. júla ambulantné pohotovostné služby pre deti fungovať do 20. hodiny. 

Na ambulantných pohotovostiach slúžia aj vo večerných hodinách tí istí pediatri, ktorí cez deň zabezpečujú dennú starostlivosť o deti vo svojich ambulanciách. Podľa zmeny zákona, ktorú odsúhlasil parlament, budú pediatri počas týždňa k dispozícii každý pracovný deň (celkovo 35 hodín týždenne), z toho jeden deň do 16-tej hodiny. To umožní rodičom detí so zdravotným problémom navštíviť ambulanciu pediatra cez deň počas ordinačných hodín. Zároveň budú od 1. júla ambulantné pohotovostné služby pre deti fungovať od 16. do 20. hodiny a cez víkend od 8. do 20. hodiny. 

Primárni pediatri na Slovensku poskytujú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách pre viac ako 1,1 milióna detí. Situácia v primárnej pediatrii je vážna. V súčasnej sieti nám chýba 20 percent ambulantných lekárov pre deti a keďže takmer polovica primárnych pediatrov je v dôchodkovom veku, ich nedostatok sa bude len prehlbovať.  Hlavným cieľom zmien je zabezpečiť, aby pediatrické ambulancie boli dostupné pacientom najmä počas dňa a aby pohotovostné služby pre deti a dorast boli dostupné v takom rozsahu, ktorý rešpektuje zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti pri existujúcom nedostatku primárnych pediatrov. 

Rezort zdravotníctva o týchto zmenách rokoval ako s pediatrami, tak aj so všetkými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prevádzkujú pediatrické oddelenia, pediatrickú ústavnú pohotovostnú službu alebo pediatrické urgentné príjmy. Návrh bol zároveň komunikovaný aj so zástupcami samosprávnych krajov a s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska.