Delegácia pod vedením ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského sa zúčastnila na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve.  Počas stretnutia rokovali s čelnými predstaviteľmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Témou rozhovorov bol vojenský konflikt na Ukrajine a utečenecká kríza, ale aj zber dát a užšia spolupráca s inštitúciami Európskej únie.
 
Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a nastupujúci člen Riadiacej rady WHO za SR prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA diskutovali počas návštevy Ženevy  s generálnym riaditeľom WHO Tedrosom  Adhanom Gebreyesusom. Na stretnutí sa zhodli na potrebe harmonizácie zberu dát. Témou rozhovoru bola tiež potreba prepojenia európskeho regiónu WHO s Európskou komisiou a príslušnými európskymi inštitúciami, vrátane EMA v oblasti zabezpečenia prístupu ku diagnostikám, vakcínam a liečbe.
 
Slovenská delegácia sa stretla aj s regionálnym riaditeľom WHO pre Európu, Hansom Klugem.  Partneri rozoberali spoluprácu v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory, ako aj koordináciu aktivít v tejto oblasti s medzinárodnými humanitárnymi organizáciami v SR.  Z iniciatívy ministra Lengvarského sa uskutočnilo stretnutie s výkonným riaditeľom Programu WHO pre mimoriadne situácie, Mikeom Ryanom. Za účasti prizvaných zástupcov  z Maďarska, Moldavska, Poľska a Rumunska prediskutovali situáciu v súvislosti s ukrajinskou krízou.  Slovenská strana si s partnermi vymenila informácie týkajúce sa aktuálneho nastavenia systému ako aj výziev, pričom WHO poskytlo svoj expertný pohľad.  V závere rezonovalo poďakovanie za širokú ústretovosť jednotlivých krajín vo vzťahu k prijímaniu ukrajinských občanov a uľahčeniu prechodu cez hranice. Počas stretnutia bola iniciovaná pracovná skupina pre koordináciu strategických prístupov a zdieľanie príkladov dobrej praxe pri riešení mimoriadnych situácii. Na konci stretnutia zarezonovalo poďakovanie WHO.
 
Zasadnutie sa uskutočňuje v dňoch 22. až 28. mája v Ženeve. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je vrcholným rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie. Zástupcovia 194 krajín sa venujú konfliktu na Ukrajine, novému rozpočtu a ďalším dôležitým témam.
 
Minister Vladimír Lengvarský a nastupujúci člen Riadiacej rady WHO za SR Jozef Šuvada na Svetovom zdravotníckom zhromaždení
Minister Vladimír Lengvarský a nastupujúci člen Riadiacej rady WHO za SR Jozef Šuvada na Svetovom zdravotníckom zhromaždeníMinister Vladimír Lengvarský a nastupujúci člen Riadiacej rady WHO za SR Jozef Šuvada na Svetovom zdravotníckom zhromaždení