Univerzitná nemocnica Bratislava naďalej pokračuje v skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti svojim pacientom a v oblasti obnovy prístrojového vybavenia nemocnica spustila do prevádzky moderné angiografické pracovisko. Pracovisko otvorila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková spoločne s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandrom Mayerom a dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Jurajom Payerom.

Angiograf je dôležitým zobrazovacím prístrojom pri diagnostike ochorení cievneho systému a umožňuje výkon širokého spektra vaskulárnych a nevaskulárnych intervenčných rádiologických zákrokov.  Novootvorený angiografický prístroj v nemocnici na Kramároch bude slúžiť pre mininvazívnu, endovaskulárnu liečbu širokej škály pacientov z celého Slovenska. 

Nové angiografické pracovisko si vyžadovalo aj adekvátne priestory. Za týmto účelom boli realizované komplexné stavebné úpravy na ploche 437 m² . Práce na stavenisku pozostávali z rozsiahlych búracích prác a stavebných úprav. Nevyhnutnosťou bolo zosilnenie  železobetónových konštrukcií dodatočnou kompozitnou výstužou. Na novovzniknuté oddelenie bola inštalovaná nová vzduchotechnická jednotka, ktorá spĺňa náročné požiadavky na čistotu vzduchu v operačných sálach.  Súčasne so stavebnými úpravami bola realizovaná montáž technológie dvojrovinného angiografického prístroju. 

„Mimoriadne ma teší každá investícia, ktorá putuje do rekonštrukcií zdravotníckych zariadení naprieč celým Slovenskom, ako aj do modernizácie prístrojového vybavenia nemocníc. Nové angiografické pracovisko, ktoré odhalí prípadné ochorenia cievneho systému, najnovšie ocenia na bratislavských Kramároch pacienti aj lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci. Našou prioritou je zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti pre slovenského pacienta a zároveň zlepšiť materiálno-technické podmienky na pracoviskách pre zdravotníkov, aby ich bolo v systéme dosť,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Náklady na stavebné úpravy spolu s montážou predstavujú viac ako 1 300 000 EUR, samotný angiografický prístroj stál viac, ako 1 000 000 EUR. Prostriedky na túto investíciu v plnej výške poskytlo ministerstvo zdravotníctva. 
 
Univerzitná nemocnica Bratislava má v tejto chvíli dve moderné angiografické pracoviská. Jedno v Nemocnici Staré Mesto a teraz toto novootvorené v nemocnici na Kramároch. V najbližších mesiacoch plánujeme otvoriť tretie takéto pracovisko v Nemocnici Ružinov, kde je prístroj už zakúpený a aktuálne je realizovaná prestavba priestorov. Som veľmi rád, že Rádiologická klinika v UNB, ktorá patrí k našim najväčším pracoviskám sa dynamicky rozvíja. Sú tu postupne zavádzané najmodernejšie spôsoby liečby a rovnako je pracovisko aj vďaka obnove prístrojového vybavenia, schopné zavádzať nové medicínske postupy, ktoré sú benefitom predovšetkým pre našich pacientov,“ povedal riaditeľ UNB, Alexander Mayer.

Angiograf je súčasťou novej jednotky intervenčnej rádiologickej starostlivosti JARIS v UNB, ktorá zabezpečuje nepretržitú akútnu a plánovanú 24/7 koncovú starostlivosť pre pacientov, vyžadujúcich komplexné endovaskulárne výkony. Ide najmä o liečbu pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu, ako sú napríklad mozgové aneuryzmy, cievne malformácie, pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou, embolizačnú liečbu pacientov s nádorovými ochoreniami pečene, endovaskulárnu liečbu pacientov s periférnym arteriálnym ochorením dolných končatín, ochoreniami brušnej aorty, dialyzovaných pacientov, pacientov  po transplantáciách obličiek a ďalších pacientov. Okrem tohto široko spektrálneho zásahu liečby pacientov sa angiograf bude zameriavať aj na nové endovaskulárne výkony, ktoré budú liečiť pacientov so zväčšenou prostatou alebo pacientky s myómami maternice. Súčasťou angiografického prístroja je cone beam CT technológia, ktorá je nevyhnutná pre navigáciu, pri rôznych intervenčných výkonoch. Vzhľadom na lokalitu na Kramároch bude možné pracovisko využiť v rámci spolupráce UNB s Národným ústavom detských chorôb pri liečbe pediatrických pacientov vyžadujúcich rôzne akútne alebo plánované endovaskulárne výkony.

Ministerka zdravotníctva uviedla do prevádzky moderné angiografické pracovisko v UNBMinisterka zdravotníctva uviedla do prevádzky moderné angiografické pracovisko v UNBMinisterka zdravotníctva uviedla do prevádzky moderné angiografické pracovisko v UNBMinisterka zdravotníctva uviedla do prevádzky moderné angiografické pracovisko v UNB