Ministertvo zdravotníctva SR informuje, že všetky telefonické kontakty pre verejnosť zverejnené na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR sú plne funkčné. 

-          Vrátnica / Recepcia MZ SR - 02 593 73 111
-          Hovorkyňa MZ SR - 02 593 73 416
-          Podateľňa MZ SR - 02 593 73 144
-          Kancelária ministra zdravotníctva - 02 593 73 228
-          Kancelária štátnej tajomníčky MZ SR - 02 593 73 126
-          Sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR - 02 593 73 113
-          Sekretariát SFaLP - 02 593 73 364
-          Sekretariát SZ -  02 593 73 273
-          Sekretariát SDaI - 02 593 73 409
-          Sekretariát SF - 02 593 73 121
-          Sekretariát SEPP - 02 593 73 306
-          Sekretariát SVO - 02 593 73 297