Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková predloží na najbližšie zasadnutie vlády SR návrh na vydanie súhlasu vlády so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 kapitoly MZ SR v celkovej výške 604 000 eur. 

Pôvodne boli peniaze určené na nákup CT prístroja v NÚDCH, ústavu sa však podarilo vysúťažiť prístroj aj so stavebnými úpravami za nižšiu cenu, ako pôvodne počítali.  Ušetrené finančné prostriedky budú využité na odstránenie havarijného stavu vzduchotechniky (234 200 eur), modernizáciu objektu a odstránenie havarijných stavov infraštruktúry objektu (184 218 eur), ako aj na zabezpečenie zdravotníckej techniky a ostatného vybavenia (186 582 eur) v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. 

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, počas včerajšej osobnej návštevy Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosvelta a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, uviedla: „Som rada, že vedeniu DFN BB som dnes priniesla informáciu o plánovanom presune finančných prostriedkov vo výške 604-tisíc eur. Napriek tomu, že o pár týždňov budú môcť pacienti využívať jej novo zrekonštruovanú časť, na ktorú poskytla prostriedky ešte vláda pod vedením Petra Pellegriniho, už dnes je zrejmé, že bude potrebné ďalšie rozšírenie jej kapacít. Preto som pripravená hľadať zdroje na financovanie tohto projektu. Teší ma, že vedenie oboch nemocníc v Banskej Bystrici aktívne a promptne pristupuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov vo svojom regióne.“

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosvelta ubezpečilo ministerku zdravotníctva, že projekt výstavby novej nemocnice z Plánu obnovy pokračuje v schválených termínoch.