Rezort zdravotníctva SR zabezpečil v súvislosti so situáciou na východnom Slovensku takmer 5000 tisíc kusov očkovacích látok pre deti proti vírusovej hepatitíde typu A. Je to výsledok intenzívnej komunikácie so zástupcami držiteľov rozhodnutí o registrácii vakcín proti hepatitíde A, ako aj s držiteľmi povolení na veľkodistribúciu liekov o ich aktuálnej dostupnosti. Všetky tri zainteresované strany vynaložili maximálne úsilie, aby boli na Slovensko dovezené dostatočné množstvá očkovacích látok v čo najkratšom čase. 

Určité množstvá vakcín už boli dodané do distribučných spoločností a následne vydané na očkovanie. Aktuálne ministerstvo zabezpečilo vakcíny – 4 752 kusov Havrix junior, určené pre deti do 1 roka do 15 rokov vrátane. „Reagovali sme na vzniknutú situáciu a snažili sa zabezpečiť dostatok potrebných očkovacích látok v čo najkratšom možnom čase,“ priblížila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 7 vyhlášky u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovým zápalom pečene typu A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore. Ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 4 vyhlášky u osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene a u osôb vo veku dvoch rokov, žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývaní.

Čo je to hepatitída A

Vírusová hepatitída A (VHA), nazývaná aj žltačka, je vysoko nákazlivé akútne infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša neumytými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny. Choroba sa začína príznakmi, ktoré na prvý pohľad pripomínajú chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka (žlté sfarbenie pokožky a očí). Inkubačná doba ochorenia (čas od vniknutia vírusu do organizmu až po prejavenie sa prvých príznakov) je 15 – 50 dní. 

V súčasnosti sú dostupné vakcíny proti hepatitíde A Havrix adult, používané u dospelých a dospievajúcich od 16 rokov. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne zabezpečilo ďalšie vakcíny pre deti Havrix junior, ktoré sú určené pre deti a dospievajúcich od 1 roka do 15 rokov vrátane. Ďalšie dodávky  - kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a hepatitíde B (Twinrix adult) - sú plánované na december.  

Ochorenie na vírusovú hepatitídu A bolo zaznamenané na východnom Slovensku aj v rámci Prešovského kraja v troch okresoch -  Vranov nad Topľou, Prešov a Poprad. 
K 20. novembru 2023 bolo od začiatku epidémie evidovaných v epidemiologickej súvislosti 263 prípadov ochorenia. V okrese Prešov sa evidujú aktuálne 4 ohniská v obciach – Žehňa, Červenica, Tuhrina a Varhaňovce.  

Situáciu s výskytom žltačky typu A aktívne riešil v Prešovskom kraji aj hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý naďalej pripomína, aby ľudia dôsledne dodržiavali platné protiepidemické opatrenia a potrebné hygienické štandardy. „Postupné zlepšovanie situácie sa dá zabezpečiť iba dôsledným a vytrvalým dodržiavaním všetkých platných protiepidemických opatrení a potrebných hygienických štandardov, pretože inkubačná doba žltačky typu A môže byť až 50 dní. Iba tak sa dá zabezpečiť postupné zlepšovanie situácie s výskytom VHA,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že efekt protiepidemických opatrení, ak sa dodržiavajú naozaj dôsledne, sa neukáže hneď, ale až po niekoľkých týždňoch práve pre dlhú inkubačnú dobu ochorenia.

V okrese Vranov nad Topľou bolo k 20. 11. 2023 od začiatku epidémie zaznamenaných 148 prípadov vírusovej hepatitídy A (Vechec, Zámutov, Poša, Sedliská, Banské, Soľ, Kamenná Poruba, Vranov nad Topľou, Sačurov, Nižný Hrabovec, Rudlov a Čemerné). Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy sú zabezpečené. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach hlási epidemiologickú situáciu vo výskyte VHA ako stabilizovanú. V súčasnosti sa očkuje proti hepatitíde A v identifikovaných ohniskách ochorenia.   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach eviduje k 20.11.2023 189 ochorení. Z toho priamo v okrese Michalovce 176 ochorení (Veľké Kapušany, Čičarovce, Drahňov, Iňačovce, Čečechov, mesto Michalovce /Angi mlyn/, mesto Strážske, Zemplínska Široká)

Protiepidemické opatrenia nariaďuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Aktuálne denne síce pribúdajú nové prípady v ohniskách nákazy (väčšinou kontakty z rodín, ktorým už boli nariadené opatrenia), avšak situáciu vo všeobecnosti možno považovať za pomerne stabilizovanú.

Prevenciou ochorenia je dôsledné dodržiavanie hygienických štandardov, dôkladné umývanie rúk po toalete a pred každým jedlom. Dôležité je tiež vyhnúť sa úzkemu kontaktu s potenciálne nakazenými osobami a vyhnúť sa zdieľaniu osobných predmetov (napr. nepiť z jedného pohára). Odborníci apelujú aj na význam očkovania. „Hepatitída A je závažné infekčné ochorenie, pred ktorým sa môžeme chrániť očkovaním. Očkovanie je optimálne absolvovať u detí ešte pred nástupom do materskej školy. O očkovanie je možné požiadať primárneho pediatra dieťaťa, ktorý poskytne viac informácií,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.