Žlté narcisy zaplavili celé Slovensko. Aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková dnes podporila 28.ročník Dňa narcisov a prispela tak do verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá je zameraná na pomoc onkologickým pacientom. Na Slovensku pribudne každý rok 40 000 pacientov s touto diagnózou, aj preto sa rezort zdravotníctva zameriava na ochranu a podporu verejného zdravia celej spoločnosti prostredníctvom prevencie a cielených programov.

„Spolupatričnosť a solidarita s onkologickými pacientami je nám na ministerstve prirodzene vlastná, preto dlhodobo podporujeme túto zbierku a jej ušlachtilú myšlienku. Vážime si všetky aktivity, ktoré smerujú k podpore liečby tohto ochorenia,“ priblížila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. 

Už v Programovom vyhlásení vlády na roky 2023 -2027  sme deklarovali, že sa zameriame na prevenciu a minimalizáciu rizikového správania ako nadrezortnú problematiku a multidisciplinárnu tému, ktorá je kľúčová z pohľadu zlepšenia zdravotného stavu občanov a udržateľnosti zdravotného systému. V pláne máme napríklad rozšíriť skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty. 

Na zlepšenie stavu na Slovensku sú schválené akčné plány Národného onkologického programu. Asi 40 % prípadov rakoviny možno predchádzať vďaka účinným stratégiám - ide najmä o opatrenia, ktoré sa týkajú rizikových faktorov - životného štýlu, vysoká konzumácia alkoholu, nezdravé stravovanie, fajčenie, málo fyzickej aktivity, vystavenie ľudí karcinogénnym látkam a slnečnému žiareniu. Na potrebu prevencie aktívne upozorňujeme aj viacerými kampaňami v spolupráci s pacientskymi organizáciami. Ďalej sa chceme zamerať na osvetu aj v spolupráci s rezortom školstva, kde pripravujeme tzv. Zdravovedu, ktorá má zvýšiť povedomie, ale najmä prevenciu pred týmito ochoreniami práve u mladých ľudí.

Zamestnanci a návštevníci mohli podporiť onkologických pacientov v átriu Ministerstva zdravotníctva, kde mali študenti svoje stanovisko a zároveň sa mohli informovať aj o otázkach prevencie a zdravého životného štýlu. 

Zuzana Dolinková podporila žltým narcisom onkologických pacientov  Zuzana Dolinková podporila žltým narcisom onkologických pacientov