S úspešným záujemcom bude podpísaná rámcová zmluva na dodanie tovaru v hodnote maximálne do 8 000 EUR (s DPH) podľa priebežných objednávok.

Rozhodujúce kritérium pri posudzovaní ponúk bude najnižšia cena za celkovú dodávku podľa jednotkových cien vybraných tovarov.

Svoju ponuku, s uvedením nasledujúcich údajov:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu a kód banky:
Zapísaný v:
Kontaktná osoba:

a informáciou či sa jedná o platcu DPH, vypracovanú na základe nasledujúcej tabuľky (súbor č.2) môžete posielať:

elektronicky (scan vytlačenej tabuľky s podpisom štatutára) emailom na adresu:

peter.ferjancik@health.gov.sk

,alebo poštou/osobne/kuriérom na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR, VSU – projektová jednotka , Limbová 2, 837 52 Bratislava

Dovoľujeme si požiadať záujemcov o zaslanie ponúk v termíne do 11.01.2012

V prípade potreby dodatočných informácií kontaktujte prosím:

Ing. Peter Ferjančík
MZ SR – Projektová jednotka
02/59373147

 

1_Vyzva-na-predkladanie-ponuk-MZSR.rtf 1_Vyzva-na-predkladanie-ponuk-MZSR.rtf
2_Podklad-pre-prieskum-trhu.xls 2_Podklad-pre-prieskum-trhu.xls