Počas piatka 15. septembra 2023 prišiel minister zdravotníctva Michal Palkovič skontrolovať záchytné miesto pre migrantov vo Veľkom Krtíši z hľadiska zabezpečenia hygienických štandardov, ako aj poskytovania základnej zdravotnej starostlivosti. Tranzitujúci migranti prevažne zo Sýrie vzhľadom na náročné podmienky, ktorým museli čeliť počas svojej cesty na Slovensko, si so sebou často prinášajú rôzne ochorenia. Minister sa bol presvedčiť, že nehrozí ich ďalšie šírenie a že je migrantom poskytovaná adekvátna prvá pomoc.

V priestoroch areálu, ktorý predtým slúžil na spracovanie dreva, sa minister zdravotníctva najprv porozprával so zástupcami Slovenského Červeného kríža a dobrovoľníkmi občianskeho združenia Equita. Migrantom poskytujú humanitárnu pomoc, konkrétne zdravotnú podporu v provizórne vytvorenej ošetrovni, ktorá sa presunula do vnútorných priestorov. Michal Palkovič posúdil tento priestor ako dostatočný vzhľadom k tomu, že migranti sa na tomto záchytnom mieste počas 24 hodín podrobia vstupnej a výstupnej zdravotnej prehliadke.

Minister sa s prítomnými dobrovoľníčkami, viceprezidentom Policajného zboru pplk. JUDr. Damiánom Imrem, riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici pplk. JUDr. Jozefom Levčíkom a službukonajúcimi príslušníkmi Policajného zboru rozprával najmä o možnostiach, ako aj do budúcna nastaviť procesy, ktoré je nutné vykonávať v prípade dočasného pobytu tranzitujúcich migrantov na našom území v rámci záchytných miest po celom Slovensku. O tejto téme sa plánuje rozprávať aj so zástupcami Ministerstva vnútra SR a Úradom vlády SR.

„Aktuálne je poskytovanie prvotnej zdravotnej starostlivosti pre migrantov adekvátne, rovnako si myslím, že hygienické podmienky sú dostatočné. Bol som upozornený na dočasné problémy pri zabezpečovaní osobitných hygienických potrieb pre ženy a deti, v tomto smere vidím priestor na zlepšenie. Inak však môžem obyvateľov tohto regiónu ubezpečiť, že zo zdravotníckeho pohľadu je momentálne situácia plne pod kontrolou,“ zhodnotil situáciu minister zdravotníctva Michal Palkovič.