Predstavte si, že máte k dispozícii materiál, ktorý sám zničí mikroorganizmy a to bez toho, aby sa použili antibiotiká alebo silné chemické prostriedky ako chlór. Stačí zapnúť len svetlo a je to! Vedci z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied vyvíjajú taký materiál. Prvé testy ukázali dokonca efekt aj proti baktériam odolným voči antibiotikám.
 
Tieto baktérie sú zodpovedné za ťažké prípady infekcie v nemocniciach, v mnohých prípadoch končiace smrťou. Tak jednoduchá vec ako zapnutie svetla sterilizuje pracovný stôl sestry, katéter na vnútrožilové podanie liečiv alebo vypínač na toalete. Pacienti v nemocničnom zariadení tak budú vystavení ďaleko menšiemu počtu mikroorganizmov a to všetko bez chemikálií. Takmer každý materiál sa bude môcť modifikovať filmom zo stabilného polyméru s kvantovými bodkami, ktorý nie je toxický a ktorý sa neporuší, keď naň dopadnú kvapky krvi, slín alebo iných tekutín.
 
Ľahko si vieme predstaviť použitie takéhoto materiálu aj mimo medicíny. Potravinársky priemysel alebo priemysel nositeľných zariadení- „wearables“ sú oblasti, kde sa podobný materiál môže využiť na odstránenie nežiadúcich mikroorganizmov a prispeje k väčšej bezpečnosti spotrebiteľa.
 
Cesta ku konečnému produktu je však ešte dlhá a náročná. Sú potrebné peniaze, expertíza a veľa úsilia mnohých zainteresovaných. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pomohlo prostredníctvom svojich expertov tímu Dr. Zdena Špitálskeho na SAV, aby sa pripravil na ďaľšie kroky - na transfer technológie a komercializáciu.  Takáto pomoc na systematickejšej úrovni bude čoskoro poskytnutá v rámci novozaloženého BioHub Slovakia viacerým akademikom a podnikateľom s cieľom premeniť ich nápady a inovácie na škálovateľné medicínske produkty.
 
Presná práca vedcov a pomoc MZ SR sa potom premietla do úspešnej identifikácie externého komercializačného partnera, i&i Prague s.r.o. Spoločnosť i&i Prague vyhľadáva a podporuje rast najsľubnejších projektov s inovatívnym potenciálom v oblasti MedTech, Diagnostics and Drug Discovery z regiónu strednej Európy.
 
Nutne potrebujeme inovatívne riešenia v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a tento nový materiál môže byť jedným z nástrojov použiteľných na zníženie úmrtnosti na infekcie v našich nemocniciach.
 
Dotýka sa nás to všetkých bez výnimky, pretože ľudstvu dochádzajú vhodné antibiotiká, ktoré sú  schopné bojovať proti odolným mikroorganizmom. A vo svetle práve prebiehajúceho rozširovania sa koronavírusu z Číny na všetky svetadiely, každá antimikrobiálna zbraň sa počíta.