Dátum aktualizácie: 28.6.2023 19:05h Časť A, Časť B, Časť C, Časť I.
Dátum aktualizácie: 21.7.2023 13:30h Časť A, Časť B, Časť C, Časť I.
Dátum aktualizácie: 27.7.2023 16:14h Časť A, Časť B, Časť C, Časť I.


Kompletný materiál k zoznamu liekov.zipKompletný materiál k zoznamu liekov

Časť A: Zoznam liekov.xlsxČasť A: Zoznam liekov

Časť B: Indikačné obmedzenia.docxČasť B: Indikačné obmedzenia

Časť C: Vysvetlivky.xlsxČasť C: Vysvetlivky

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem.xlsxČasť D: Zoznam skratiek liekových foriem

Časť E: Kódy ATC skupín.xlsxČasť E: Kódy ATC skupín

Časť F: Štáty výrobcov.xlsxČasť F: Štáty výrobcov

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov.xlsxČasť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov.docxČasť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

Časť I: Abecedný zoznam liekov.xlsxČasť I: Abecedný zoznam liekov

Časť J: Zoznam úhradových skupín.xlsxČasť J: Zoznam úhradových skupín