Dátum aktualizácie: 29.11.2022 13:48h Časť A, Časť B a Časť I
Dátum aktualizácie: 16.12.2022 13:22h Časť A, Časť B a Časť I
Dátum aktualizácie: 29.12.2022 13:40h Časť A, Časť B a Časť I

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202301
.zip  

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_01_2023.xls  

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2023.rtf  

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls  

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls  

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls  

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls  

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls  

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf  

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_01_2023.xls  

​Časť J: Zoznam úhradových skupín Časť J: Zoznam úhradových skupín.pdf