Dátum aktualizácie: 24.8.2022 14:26h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 14.9.2022 12:10h doplnenie Časť J: Zoznam úhradových skupín

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202209
.zip 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_09_2022.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_09_2022.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_09_2022.xls 

​Časť J: Zoznam úhradových skupín Časť J: Zoznam úhradových skupín.pdf