Dátum aktualizácie: 26.7.2022 14:15h časť A, časť B a časť I
Dátum aktualizácie: 27.7.2022 13:18h časť A, časť B a časť I
Dátum aktualizácie: 29.7.2022 16:32h časť B
Dátum aktualizácie: 1.8.2022 17:49h doplnené o časť J
Dátum aktualizácie: 2.8.2022 9:43h doplnené o Zoznam liekov bez doplatkov k 01.08.2022

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202208.zip 

Zoznam liekov bez doplatkov k 01.08.2022 Zoznam_liekov_bez_doplatkov_k_01_08_2022.xls

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_08_2022.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_08_2022.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_08_2022.xls 

Časť J: Zoznam úhradových skupín

cast_J_Zoznam-uhradovych-skupin.pdf