Dátum aktualizácie: 16.3.2022 15:10h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 28.3.2022 15:45h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 29.3.2022 11:53h doplnené o Zoznam liekov bez doplatkov k 01.04.2022
Dátum aktualizácie: 30.3.2022 9:48h časti A a I
Dátum aktualizácie: 31.3.2022 13:06h časti A a I
Dátum aktualizácie: 1.4.2022 15:38h časti A a I
Dátum aktualizácie: 26.7.2022 15:27h doplnené o odhad vplyvov

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202204.zip 

Zoznam liekov bez doplatkov k 01.04.2022 Zoznam_liekov_bez_doplatkov_k_01_04_2022.xls

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_04_2022.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2022.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_04_2022.xls 

Odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf