Dátum aktualizácie: 20.12.2021 15:42h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 22.12.2021 16:17h časti A a I
Dátum aktualizácie: 3.1.2022 9:30 doplnené o zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 18.1.2022 11:15 doplnené o Odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 18.1.202 15:22h časť B

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202201.zip 

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_01_2022.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_01_2022.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2022.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_01_2022.xls 

Odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf