Dátum aktualizácie: 3.6.2021 14:08h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 25.6.2021 12:12h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 29.6.2021 15:18h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 30.6.2021 10:52h doplnené o Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV 
Dátum aktualizácie: 30.6.2021 16:05h časti A a I
Dátum aktualizácie: 1.7.2021 16:33h časti A a I
Dátum aktualizácie: 19.7.2021 15:30h doplnené o Odhad vplyvov

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202107.zip 

Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_07_2021.xls 

Odhad vplyvov odhad_vplyvov.rtf

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_07_2021.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2021.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_07_2021.xls