Dátum aktualizácie: 27.10.2015 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 2.11.2015 doplnené o Zoznam liekov bez DOPLATKU
Dátum aktualizácie: 12.11.2015 časti A, I a Zoznam liekov bez DOPLATKU

 

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201511.zip

Zoznam liekov bez DOPLATKU

Zoznam_liekov_bez_DOPLATKU.xls

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_11_2015.xls

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_11_2015.rtf

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_11_2015.xls