Dátum zverejnenia: 17.9.2012
Dátum aktualizácie: 19.9.2012 - časti A a I
Dátum aktualizácie: 2.10.2012 - časti A a I

Dátum aktualizácie: 30.10.2012 - časti A a I – zmena názvu lieku

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201211.zip

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_11_2012.xls

Časť B: Indikačné obmedzenia

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_11_2012.rtf

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_11_2012.xls