profesor

 • 1 miesto pre študijný program fyziológia
 • 1 miesto pre študijný program histológia a embryológia
 • 1 miesto pre študijný program mikrobiológia
 • 1 miesto pre študijný program klinická farmakológia
 • 1 miesto pre študijný program patologická anatómia a súdne lekárstvo
 • 1 miesto pre študijný program pediatria
 • 1 miesto pre študijný program imunológia
 • 1 miesto pre študijný program rádiológia
 • 1 miesto pre študijný program gastroenterológia
 • 1 miesto pre študijný program biológia
 • 1 miesto pre študijný program anatómia
 • 1 miesto pre študijný program biochémia

docent

 • 2 miesta pre študijný predmet mikrobiológia
 • 1 miesto pre študijný predmet patologická anatómia
 • 1 miesto pre študijný predmet patologická fyziológia

odborný asistent

 • 1 miesto pre študijný predmet anatómia
 • 3 miesta pre študijný predmet mikrobiológia
 • 2 miesta pre študijný predmet fyziológia
 • 2 miesta pre študijný predmet vnútorné choroby
 • 3 miesta pre študijný predmet patologická fyziológia
 • 2 miesta pre študijný predmet histológia
 • 1 miesto pre študijný predmet biológia
 • 2 miesta pre študijný predmet telovýchovné lekárstvo a telesná výchova

asistent

 • 2 miesta pre študijný predmet anatómia
 • 2 miesta pre študijný predmet patologická anatómia
 • 2 miesta pre študijný predmet biológia
 • 2 miesta pre študijný predmet biochémia
 • 2 miesta pre študijný predmet mikrobiológia
 • 1 miesto pre študijný predmet vnútorné choroby
 • 1 miesto pre študijný predmet histológia
 • 2 miesta pre študijný predmet fyziológia
 • 4 miesta pre študijný predmet cudzie jazyky

prednosta

 • Ústavu anatómie
 • Ústavu telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy
 • Ústavu cudzích jazykov

Lekárskej fakulty
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

 Požiadavky a bližšie kritériá výberového konania sú uverejnené na webovej stránke univerzity (www.szu.sk).